Nieuwsoverzicht

Nieuwe privacywet: wij bieden u een AVG-scan aan

Tijdens een bedrijfsbezoek aan uw zorgboerderij krijgt u extra informatie over dit onderwerp, is er de gelegenheid voor het stellen van vragen en zullen praktische tips en ervaringen bij andere zorgboerderijen worden gegeven. Wilt u een AVG-scan op uw zorgboerderij? Lees in deze factsheet meer over AVG en hoe u zich kunt aanmelden.

Soorten lidmaatschap

In de Algemene Ledenvergadering is groen licht gegeven voor de introductie van meerdere soorten lidmaatschap. Dit hebben we uitgewerkt in drie soorten: wit, geel en blauw. U leest in deze bijlage welke verschillen dat zijn. Wij hopen op deze manier goed aan te sluiten bij de diversiteit van behoeften van onze leden.

De coöperatie bereidt zich voor op een nieuwe privacywet

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
De nieuwe wet stelt strengere eisen aan het uitwisselen en beheren van persoonsgegevens.

> Lees meer

De coöperatie sluit contract voor levering VPT

De afgelopen maanden hebben we ons voorbereid op het maken van afspraken voor het leveren van VPT. Inmiddels hebben we deze met het zorgkantoor Menzis voor de eerste deelnemers gemaakt. 

> Lees meer

Nieuwe medewerkers Coöperatie Boer en Zorg

Het team van Coöperatie Boer en Zorg is versterkt met twee medewerkers. In augustus startte Bas Verhagen als manager Zorg bij Coöperatie Boer en Zorg. Vanaf september werkt Els van Dam als regio-coördinator Flevoland, Utrecht en Noordwest-Veluwe. 

> Lees meer

Zomerspecial Wie doet wat bij Coöperatie Boer en Zorg?

Coöperatie Boer en Zorg presenteert een zomerspecial met informatie over wie wat doet bij Coöperatie Boer en Zorg. De informatie is beknopt en overzichtelijk. Misschien handig om uit te printen en te bewaren.

> Lees meer

Methodisch werken met het zorgdossier

Het aanbod van Coöperatie Boer en Zorg voor deskundigheid is vernieuwd. Naast de trainingen Omgaan met middelengebruik en Kennis van Psychiatrische ziektebeelden is er nu een training Methodisch werken met het zorgdossier.

> Lees meer

Cliëntenraad Coöperatie Boer en Zorg actief

Coöperatie Boer en Zorg heeft een centrale cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit:

  • Kees Hartman (voorzitter), regio Food-Valley, Arnhem, Rivierenland, Nijmegen;
  • Marianne Nijmeijer-Maris (secretaris), regio Achterhoek, Twente, Midden-IJssel en Oost-Veluwe;
  • Vacature, regio IJsselland;
  • Vacature, regio Flevoland, Utrecht, Noordwest-Veluwe.

> Lees meer

Aanbod deskundigheidsbevordering Coöperatie Boer en Zorg vernieuwd

Leren is leuk en nuttig. Als Coöperatie Boer en Zorg doen we ons best om ons opleidingsaanbod voor deskundigheid steeds te vernieuwen en zo goed mogelijk bij de behoeften van de leden aan te sluiten. Als eerste aanzet staat er dit jaar bijvoorbeeld Het toedienen van geneesmiddelen, Middelengebruik, Psychiatrische Ziektebeelden en Methodisch werken op het programma. Dit aanbod willen we steeds vernieuwen. 

>Lees meer

Opleiden in het groen

Dinsdag 21 maart 2017 was er een goedbezochte bijeenkomst van Coöperatie Boer & Zorg over opleiden in het groen. Mensen vanuit zorgboerderijen/kwekerijen, zorginstellingen, onderwijs en gemeenten waren aanwezig bij zorgboerderij de Wenum Hoeve in Wenum-Wiesel. Tijdens de bijeenkomst deelden enkele zorgboerderijen ervaringen met het opleiden van jongeren zonder startkwalificatie.

>Lees meer