Nieuwsoverzicht


Nieuwsbrief juni 2019

In deze nieuwsbrief stellen we u voor aan Yuri en Conny, Yuri is verwelkomt als nieuw lid in de coöperatieraad en Conny is als nieuw lid toegetreden in de cliëntenraad. Ook brengen we weer een zorgondernemer in beeld en vertellen we u over een geslaagde eerste ‘Dag van de verbinding’ die deze maand plaatsvond op twee zorgboerderijen. Deze maand is er ook een onderzoek van de Wageningen Universiteit gepubliceerd met als titel: ‘Kijk op multifunctionele landbouw’ met daarin een interessant hoofdstuk over zorgboerderijen, daarover leest u in deze nieuwsbrief ook meer. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.

Feestelijke middag Zorgboeren Overijssel

Aankondiging project

Op donderdag 6 september 2018 vond er een feestelijk jubileum (12,5-jarig bestaan) plaats van de Zorgboeren uit Overijssel. Zo’n 60 aanwezige zorgboeren vulden de zaal. Zij werden getrakteerd op een leuke en inspirerende bijeenkomst. Nadat er een korte terugblik op de afgelopen jaren werd gehouden was daar ook de vraag: “Hoe gaan we de toekomst in?”

Het bestuur stelde een project voor om samen met Coöperatie Boer en Zorg te gaan onderzoeken of deze twee partijen elkaar kunnen steunen, versterken en mogelijk met elkaar de toekomst in willen gaan als partners met dezelfde doelen: goede zorg, goede kwaliteit, belangenbehartiging, gezonde financiële stabiliteit en support. Op dit plan werd positief gereageerd en er werden werkgroep leden gevraagd om dit project samen met de projectleiders: Esther Hageman en Karola Schröder uit te voeren in opdracht van het bestuur van de VZO (Vereniging Zorgboeren Overijssel) en het bestuur van Coöperatie Boer en Zorg. Er kwamen spontaan al drie aanmeldingen voor deze klus. De middag/avond werd vervolgd door een leuke enthousiaste spreekster (Mirjam Spitholt) over “Geluk”, waarbij de boodschap was: Geluk kun je zelf voor een groot deel creëren door je bewust te zijn van je gedachten en jezelf vooral te laten leiden door de positieve kracht en niet door angst en doemdenken.

Tot slot werd er lekker gegeten en werden de sterren en hemellichamen van de hemel bewonderd in de sterrenwacht. We hopen dat het project: “Kleinschaligheid met grote ambities”, ook gaat stralen als de sterren en de zon waar zo enthousiast over werd verteld.

Annemie LepelaarsVeranderingen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Klik hier voor het bericht op de website van Actiz

Heeft u behoefte aan meer informatie over het onderwerp ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’? In het najaar bieden wij weer een training aan waarin ook aandacht wordt geschonken hoe u de meldcode op de zorgboerderij kunt toepassen. De trainer geeft u tips en trucs. Houdt onze website in de gaten voor datum en prijs. Opgeven kan nu al door een mail te sturen aan Rianne Jacobs.


's Heeren Loo en Coöperatie Boer en Zorg gaan samenwerken

Coöperatie Boer en Zorg en 's Heeren Loo gaan samenwerken. Zodat cliënten die op een zorgboerderij wonen specialistische behandeling krijgen als ze die nodig hebben. Vanaf maandag 7 mei kunnen de zorgboerderijen van Boer en Zorg in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland gebruik maken van de kennis en expertise van de ruim 800 behandelaren die werken voor ’s Heeren Loo Advisium.


> Lees meer op de website van 's Heerenloo
> Lees meer op de website van SKIPR


Nieuwe privacywet: wij bieden u een AVG-scan aan

Wilt u een AVG-scan op uw zorgboerderij? Lees in deze factsheet meer over AVG. Meld u telefonisch aan bij Mirjam Verburg, (0317) 479 740.

Soorten lidmaatschap

In de Algemene Ledenvergadering is groen licht gegeven voor de introductie van meerdere soorten lidmaatschap. Dit hebben we uitgewerkt in drie soorten: wit, geel en blauw. U leest in deze bijlage welke verschillen dat zijn. Wij hopen op deze manier goed aan te sluiten bij de diversiteit van behoeften van onze leden.

De coöperatie bereidt zich voor op een nieuwe privacywet

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
De nieuwe wet stelt strengere eisen aan het uitwisselen en beheren van persoonsgegevens.

> Lees meer

De coöperatie sluit contract voor levering VPT

De afgelopen maanden hebben we ons voorbereid op het maken van afspraken voor het leveren van VPT. Inmiddels hebben we deze met het zorgkantoor Menzis voor de eerste deelnemers gemaakt. 

> Lees meer

Zomerspecial Wie doet wat bij Coöperatie Boer en Zorg?

Coöperatie Boer en Zorg presenteert een zomerspecial met informatie over wie wat doet bij Coöperatie Boer en Zorg. De informatie is beknopt en overzichtelijk. Handig om te printen en te bewaren.

> Lees meer

Methodisch werken met het zorgdossier

Het aanbod van Coöperatie Boer en Zorg voor deskundigheid is vernieuwd. Naast de trainingen Omgaan met middelengebruik en Kennis van Psychiatrische ziektebeelden is er nu een training Methodisch werken met het zorgdossier.

> Lees meer

Cliëntenraad Coöperatie Boer en Zorg

Coöperatie Boer en Zorg heeft een centrale cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit:

  • Kees Hartman (voorzitter)
  • Marianne Nijmeijer-Maris (secretaris)
  • Simone de Groot

> Lees meer

Aanbod deskundigheidsbevordering Coöperatie Boer en Zorg vernieuwd

Leren is leuk en nuttig. Als Coöperatie Boer en Zorg doen we ons best om ons opleidingsaanbod voor deskundigheid steeds te vernieuwen en zo goed mogelijk bij de behoeften van de leden aan te sluiten. Als eerste aanzet staat er in 2018 bijvoorbeeld Het toedienen van geneesmiddelen, Middelengebruik, Psychiatrische Ziektebeelden en Methodisch werken op het programma. Dit aanbod willen we steeds vernieuwen. 

>Lees meer