Nieuwsoverzicht

Veranderingen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Klik hier voor het bericht op de website van Actiz

Heeft u behoefte aan meer informatie over het onderwerp ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’? In het najaar bieden wij weer een training aan waarin ook aandacht wordt geschonken hoe u de meldcode op de zorgboerderij kunt toepassen. De trainer geeft u tips en trucs. Houdt onze website in de gaten voor datum en prijs. Opgeven kan nu al door een mail te sturen aan Rianne Jacobs.


's Heeren Loo en Coöperatie Boer en Zorg gaan samenwerken

Coöperatie Boer en Zorg en 's Heeren Loo gaan samenwerken. Zodat cliënten die op een zorgboerderij wonen specialistische behandeling krijgen als ze die nodig hebben. Vanaf maandag 7 mei kunnen de zorgboerderijen van Boer en Zorg in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland gebruik maken van de kennis en expertise van de ruim 800 behandelaren die werken voor ’s Heeren Loo Advisium.


> Lees meer op de website van 's Heerenloo
> Lees meer op de website van SKIPR


Nieuwe privacywet: wij bieden u een AVG-scan aan

Wilt u een AVG-scan op uw zorgboerderij? Lees in deze factsheet meer over AVG. Meld u telefonisch aan bij Mirjam Verburg, (0317) 479 740.

Soorten lidmaatschap

In de Algemene Ledenvergadering is groen licht gegeven voor de introductie van meerdere soorten lidmaatschap. Dit hebben we uitgewerkt in drie soorten: wit, geel en blauw. U leest in deze bijlage welke verschillen dat zijn. Wij hopen op deze manier goed aan te sluiten bij de diversiteit van behoeften van onze leden.

De coöperatie bereidt zich voor op een nieuwe privacywet

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
De nieuwe wet stelt strengere eisen aan het uitwisselen en beheren van persoonsgegevens.

> Lees meer

De coöperatie sluit contract voor levering VPT

De afgelopen maanden hebben we ons voorbereid op het maken van afspraken voor het leveren van VPT. Inmiddels hebben we deze met het zorgkantoor Menzis voor de eerste deelnemers gemaakt. 

> Lees meer

Zomerspecial Wie doet wat bij Coöperatie Boer en Zorg?

Coöperatie Boer en Zorg presenteert een zomerspecial met informatie over wie wat doet bij Coöperatie Boer en Zorg. De informatie is beknopt en overzichtelijk. Handig om te printen en te bewaren.

> Lees meer

Methodisch werken met het zorgdossier

Het aanbod van Coöperatie Boer en Zorg voor deskundigheid is vernieuwd. Naast de trainingen Omgaan met middelengebruik en Kennis van Psychiatrische ziektebeelden is er nu een training Methodisch werken met het zorgdossier.

> Lees meer

Cliëntenraad Coöperatie Boer en Zorg

Coöperatie Boer en Zorg heeft een centrale cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit:

  • Kees Hartman (voorzitter)
  • Marianne Nijmeijer-Maris (secretaris)
  • Simone de Groot

> Lees meer

Aanbod deskundigheidsbevordering Coöperatie Boer en Zorg vernieuwd

Leren is leuk en nuttig. Als Coöperatie Boer en Zorg doen we ons best om ons opleidingsaanbod voor deskundigheid steeds te vernieuwen en zo goed mogelijk bij de behoeften van de leden aan te sluiten. Als eerste aanzet staat er in 2018 bijvoorbeeld Het toedienen van geneesmiddelen, Middelengebruik, Psychiatrische Ziektebeelden en Methodisch werken op het programma. Dit aanbod willen we steeds vernieuwen. 

>Lees meer