Nieuwsoverzicht

Nieuwe medewerkers Coöperatie Boer en Zorg

Het team van Coöperatie Boer en Zorg is versterkt met twee medewerkers. In augustus startte Bas Verhagen als manager Zorg bij Coöperatie Boer en Zorg. Vanaf september werkt Els van Dam als regio-coördinator Flevoland, Utrecht en Noordwest-Veluwe. 

> Lees meer

Zomerspecial Wie doet wat bij Coöperatie Boer en Zorg?

Coöperatie Boer en Zorg presenteert een zomerspecial met informatie over wie wat doet bij Coöperatie Boer en Zorg. De informatie is beknopt en overzichtelijk. Misschien handig om uit te printen en te bewaren.

> Lees meer

Methodisch werken met het zorgdossier

Het aanbod van Coöperatie Boer en Zorg voor deskundigheid is vernieuwd. Naast de trainingen Omgaan met middelengebruik en Kennis van Psychiatrische ziektebeelden is er nu een training Methodisch werken met het zorgdossier.

> Lees meer

Saamhorigheid en waardering op de ALV

Donderdag 18 mei 2017 was de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Boer en Zorg op de Wenumhoeve. Het was een goede ALV, waar belangrijke besluiten in een goede sfeer zijn genomen.  

> Lees meer

Cliëntenraad Coöperatie Boer en Zorg actief

Coöperatie Boer en Zorg heeft een nieuwe cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit:

  • Kees Hartman (voorzitter), regio Food-Valley, Arnhem, Rivierenland, Nijmegen;
  • Marianne Nijmeijer-Maris (secretaris), regio Achterhoek, Twente, Midden-IJssel en Oost-Veluwe;
  • Richard Vollebregt, regio IJsselland;
  • Vacature, regio Flevoland, Utrecht, Noordwest-Veluwe.

> Lees meer

Aanbod deskundigheidsbevordering Coöperatie Boer en Zorg vernieuwd

Leren is leuk en nuttig. Als Coöperatie Boer en Zorg doen we ons best om ons opleidingsaanbod voor deskundigheid steeds te vernieuwen en zo goed mogelijk bij de behoeften van de leden aan te sluiten. Als eerste aanzet staat er dit jaar bijvoorbeeld Het toedienen van geneesmiddelen, Middelengebruik, Psychiatrische Ziektebeelden en Methodisch werken op het programma. Dit aanbod willen we steeds vernieuwen. 

>Lees meer

Opleiden in het groen

Dinsdag 21 maart 2017 was er een goedbezochte bijeenkomst van Coöperatie Boer & Zorg over opleiden in het groen. Mensen vanuit zorgboerderijen/kwekerijen, zorginstellingen, onderwijs en gemeenten waren aanwezig bij zorgboerderij de Wenum Hoeve in Wenum-Wiesel. Tijdens de bijeenkomst deelden enkele zorgboerderijen ervaringen met het opleiden van jongeren zonder startkwalificatie.

>Lees meer

Impressie verdiepingsdag Federatie Landbouw en Zorg 2015

Op vrijdag 6 november 2015 hebben vertegenwoordigers van de leden samen met het bestuur en de uitvoeringsorganisatie van de Federatie een verdiepingsdag gehouden. 
> Lees meer

Gemeente Ommen-Hardenberg en Coöperatie Boer en Zorg b.a. tekenen Raamovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015

Na een vernieuwend en intensief sociaal contracteren proces, kon Auktje Reiffers de Raamovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015 voor de gemeente Hardenberg en Ommen ondertekenen.
> Lees meer

Scharrelkids

IVN wil met Scharrelkids (groot)ouders inspireren met veel tips en doe-ideeën. Want ouders en opvoeders spelen een belangrijke rol in de natuurbeleving van kinderen.
> Lees meer

Er toe doen algemeen

Met middelen van het ministerie van VWS is een film over het effect van de zorgboerderij gemaakt. 
> Lees meer

Presentaties Symposium Boer en Zorg 22 mei 2014

Op 22 mei vond het Symposium plaats van de Coöperatie Boer en Zorg: 'Transities? Kom maar op!'. Wij kijken terug op een geslaagde dag. Tijdens het Symposium stonden interactie en ontmoeting centraal tussen zorgboeren in het werkgebied van de Coöperatie. Sprekers, workshops en debat waren de ingrediënten van een leerzame en dynamische dag.
> Lees meer

PGB in 2015

In de Wmo 2015 en de jeugdwet kunnen volwassenen en kinderen, net als nu, kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura. Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee hulpvragers zelf de zorg of hulp inkopen die zij nodig hebben.
> Lees meer

Coöperatie Boer en Zorg en Vereniging Zorgboerderijen Flevoland bundelen krachten

In 2015 vinden er drie decentralisaties plaats. De overheveling van onderdelen van de AWBZ naar de WMO, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet naar de gemeenten.
> Lees meer