Raad van toezicht

De raad van toezicht van Coöperatie Boer en Zorg ziet toe op de kaders waarbinnen de organisatie werkt. De algemene ledenvergadering stelt de kaders vast.

Raad van Toezicht; van links naar rechts:

Gerrit Jan Hoogeland, Tineke Kuijpers (Voorzitter), Everdien Schalk