Leveringsovereenkomst en VerwerkingsovereenkomstWaarom een Leveringsovereenkomst?

We hebben de voormalige mantelovereenkomst aangepast aan de wettelijke ontwikkelingen. De nieuwe naam is leveringsovereenkomst.


Waarom een verwerkingsovereenkomst?


Naast onze leveringsovereenkomst is het benodigd dat de Coöperatie Boer en Zorg met de boeren die namens haar zorg leveren een verwerkingsovereenkomst sluit.
Zodra een organisatie verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, moeten er volgens de Avg afspraken worden gemaakt over de verwerking. Die afspraken moeten 'schriftelijk' dan wel 'electronisch' worden gemaakt. Bijvoorbeeld via de portal.

De AVG noemt een aantal specifieke onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beveiliging, geheimhouding en datalekken. En nieuwe onderwerpen, zoals wat er met de gegevens gebeurt na afloop van de overeenkomst. Deze onderwerpen komen allemaal terug in de onderstaande overeenkomst.

Download de Leveringsovereenkomst  en de Verwerkingsovereenkomst--> onderteken deze --> stuur deze terug door op de volgende link te klikken. LET OP. De leveringsovereenkomst moet apart van de verwerkingsovereenkomst ingestuurd worden. De volgorde hierin maakt niet uit. 

                                               Insturen overeenkomsten                              

         <-------       Verwerkingsovereenkomst                        Leveringsovereenkomst   ----->