Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Functionaris gegevensbescherming: Jeroen Startman
T: (0317) 479 740 
M: privacy@boerenzorg.nl

Download hier de procedure meldplicht datalekken
Download hier het privacy beleid