AVG


Procedure meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken geldt voor de gehele organisatie en iedere medewerker. Iedere medewerker die te maken heeft met vermissing/diefstal van zaken die van Boer en Zorg zijn, of met een informatiebeveiligingsincident, dient dit te melden bij de functionaris gegevensbescherming, Jeroen Startman. Dit kan telefonisch (0317) 479 745 of via e-mail privacy@boerenzorg.nl.

Download hier de procedure meldplicht datalekken.

Download hier het Privacy beleid van de coöperatie