Medezeggenschap

Als deelnemer/cliënt van een zorgboerderij kunt u meepraten over de zorg die u op de zorgboerderij ontvangt. Dit is bij wet geregeld. Alle zorgboerderijen werken met het keurmerk Kwaliteit laat je zien van de Federatie Landbouw en Zorg of met het keurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Binnen deze keurmerken moet de medezeggenschap geregeld zijn. De zorgboer kan u over de mogelijkheden vertellen. 

De medezeggenschap op Coöperatie niveau is geregeld middels de cliëntenraad. Zie hiervoor: de pagina cliëntenraad