Missie en visie

Missie

Coöperatie Boer en Zorg faciliteert de leden om kwalitatief goede zorg en continuïteit te kunnen bieden op hun zorgboerderij.

Visie

Coöperatie Boer en Zorg bouwt continue aan een solide en professionele organisatie door: 

  • Een selectief toelatingsbeleid te voeren;
  • Een coöperatief gedachtegoed uit te dragen;
  • Ondernemersgeest en kennis binnen de organisatie te gebruiken voor het benutten van kansen in de markt;
  • Leden te ondersteunen bij het bieden van hoogwaardige zorg in de groene ruimte, waarbij het welzijn van de cliënt centraal staat en de medezeggenschap van cliënten optimaal is georganiseerd;
  • Doeltreffend invulling te geven aan deskundigheidsbevordering en samenwerking in de breedste zin van het woord, afgestemd op de wensen, eisen en behoeften van de leden;
  • De coöperatie en haar leden te positioneren en op de kaart te zetten bij relevante stakeholders, zoals zorgkantoren en gemeenten, met als doel jaarlijks overeenkomsten te sluiten die optimaal aansluiten bij de productiecapaciteit van haar leden;
  • Binnen de verschillende ketens over het domein heen overleg te voeren met partners.

Leo en José Kok van De Veenhoeve. ‘We vinden het belangrijk bij andere zorgboeren in de keuken te kunnen kijken en samen problemen aan te pakken, want met elkaar moet je het doen. Daarom is Coöperatie Boer en Zorg voor ons van belang.’