Leren is leuk en nuttig! Hier vindt u ons trainingsaanbod.

De zorgboeren van Coöperatie Boer en Zorg hebben deskundigheidsbevordering hoog op de agenda staan. De coöperatie heeft een interessant trainingsaanbod, dat ook open staat voor niet-leden van de coöperatie.

In onderstaand overzicht vind u ook het trainingsaanbod van andere verenigingen en trainers. Zo krijgt u als zorgboer een totaaloverzicht van wat wordt geboden.


Trainingsaanbod 2018 Coöperatie Boer en Zorg

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Datum

Locatie

Inschrijven

Prijs leden CBZ

Prijs niet-leden CBZ

Min/max aantal deelnemers [2]

Beschikbare plaatsen

Toedienen van geneesmiddelenBasiskennis om op een verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen.

Let op: voor iedere handeling die u verricht in het medicatieproces, moet u bevoegd en bekwaam zijn. Ook als het 'slechts' gaat om aanreiken! Na het volgen van deze training bent u in theorie bevoegd om medicatie aan te reiken en om verschillende typen medicatie toe te dienen.

Twee ochtenden van 9.30 tot 12.30 uur

Toets is van 13.00 tot 14.00 aansluitend aan 2e dagdeel.


25 september en 9 oktober.


Zorgboerderij The Ranch
Vilstersestraat 26
8151 AA Lemelerveld

r.jacobs@cooperatieboerenzorg.nl€200
€ 250


11/14

1

Psychiatrische ziektebeelden Basis

Het leren herkennen van ziektebeelden en het leren kennen van de eigen mogelijkheden als hulpverlener. Tevens wordt aandacht besteed aan het werken met de DSM V en de basisbegrippen.

2 avonden

26 september 2018

3 oktober 2018

Zorgboerderij d'Boerenkiel

Zevenhuizerstraat 166a,

3751 LD Bunschoten-

Spakenburg

r.jacobs@cooperatieboerenzorg.nl

€ 140

€ 175

10/14

3

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedere organisatie en zelfstandige professional die werkt met ouderen en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode. Deze aanscherping leidt tot een aanpassing van stap 4 en 5. De training gaat ook in op deze aanpassing

1 avond

najaar 2018

nog niet bekend

r.jacobs@boerenzorg.nl

plm. € 75

plm.

€ 100

10/15

10

AVG scan

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Via de Coöperatie Boer en Zorg kunt u op uw bedrijf een scan uit laten voeren waarmee duidelijk wordt of u klaar bent voor de nieuwe wet AVG. De scan wordt uitgevoerd door een extern bureau

2,5 of 4 uur, afhankelijk van uw omzet

op afspraak

uw eigen zorgboerderij

r.jacobs@cooperatieboerenzorg.nl

€ 450 of

€ 600 afhankelijk van uw omzet

€ 700

n.v.t.

n.v.t.

Cursus tot zorgboer.

Deze cursus organiseren we in samenwerking met AOC De Groene Welle. Deze cursus is afgeleid van de op het groen MBO aangeboden keuzedeel 2). Omvat een reeks van 6 modules bestemt voor leidinggevenden/ (toekomstig)eigenaren van een zorgboerderij.

  1. Bedrijfsvoering
  2. Keuze voor de zorginhoud
  3. Financiën
  4. Personeel en leidinggeven
  5. Vaardigheden, nodig om een zorgboerderij te kunnen runnen (denk aan leiderschap, communiceren, acquisitie plegen, netwerken, ezn).
  6. Uw plan, uw toekomst met de zorgboerderij

6 avonden, 1 module per avond

telkens van 19.00 – 22.00 uur

Bij voldoende aanmeldingen wordt de volgende cursus gepland

De lessen zullen

afwisselend bij een

zorgboer en op de 

Groene Welle aan de

Koggelaan 7,

Zwolle gegeven

worden.

r.jacobs@cooperatieboerenzorg.nl

€ 630

€ 700

9/14


Methodisch werken

Leer in 3 avonden hoe je heel praktijkgericht methodisch kunt werken (PDCA) en hoe je dat vast kunt leggen in het zorgdossier. Een goed opgebouwd dossier inclusief zorgplan is een belangrijke eis vanuit de gemeenten en zorgkantoren.

3 avonden van 19.00 tot 21.30 uur

Groep 3

12-09-2018

26-09-2018

21-11-2018

Ergens in het werkgebied[1] Twente, Achterhoek,

Midden-IJssel, Oost-Veluwe


Voor 1-8-2018

r.jacobs@cooperatieboerenzorg.nl

€ 330

€ 430

10/12

6

De kleur van dementie

De noodzakelijke basiskennis om uw cliënt met dementie te kunnen begrijpen en begeleiden. Er wordt gewerkt met een acteur. 

4 avonden van 19.00 tot 21.30 uur

16 oktober 2018 

29 oktober 2018 

7 november 2018 

3 december 2018


Trainingstijd: 19.00 – 21.30 uur

Klein Exterkate in Ambt Delden


In-company voor leden van Vereniging Zorgboeren Overijssel


n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Trainingsaanbod Vereniging Zorgboeren Overijssel 2018

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Datum

Locatie

Inschrijven

Prijs leden VZO

Prijs niet-leden VZO

Aantal deelnemers


Intervisie voor jeugdzorgboeren als onderdeel van het ondersteunend netwerk

Onder leiding van Praktijk Dapper gaan jeugdzorgboeren in op een toepasselijk thema en gaan middels begeleide intervisie met elkaar aan de slag.

1 avond

19-09-2018

Centraal gelegen

Vóór 1-9

secretariaat@zorgboerenoverijssel.nl

€ 40

€ 40

minimaal 15

maximaal 30


Thema avond VZO

Thema op basis van peiling bij leden

1 avond

30-10-2018

Centraal in Overijssel

Vóór 15-10-2018

€ 5

€ 15

geen maximum


Informatie voor startende zorgboeren

Twee leden van de Vereniging geven u alle informatie over wat er komt kijken bij het runnen van een zorgboerderij

1 dagdeel

in overleg

In Twente of in het Vechtdal

secretariaat@zorgboerenoverijssel.nl

€ 50

€ 50

minimaal 4

maximaal 8


Trainingsaanbod Coöperatie Boer & Zorg in samenwerking met Anne Marie Advies, training en mediation

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Datum

Locatie

Inschrijven

Prijs leden CBZ

Prijs niet-leden CBZ

Aantal deelnemers

Beschikbare plaatsen

Cursus 'Kennismaken met intervisie'

Een kennismaking met intervisie.

Zie brochure

1 dagdeel

in overleg

Centraal gelegen (in overleg)

r.jacobs@cooperatieboerenzorg.nlminimaal 10

maximaal 12


Cursus 'Intervisie, direct aan de slag'

De bijeenkomst is gericht op het invoeren van intervisie in een studiegroep van zorgboeren.

Zie brochure

1 dagdeel

in overleg

nader te bepalen

r.jacobs@cooperatieboerenzorg.nleen groep van zorgboeren van max. 10 personen


Trainingsaanbod BEZIG (Boeren en Zorg in Gelderland)

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Datum

Locatie

Inschrijven

Prijs leden BEZIG

Prijs niet-leden BEZIG

Aantal deelnemers

Beschikbare plaatsen

Kleur van dementie

Zie ook brochure

‘Kleur van dementie’ biedt de nieuwste kennis over dementie, vaardigheden en bewustwording

van hoe taal en gedrag van medewerkers, de organisatie van het werk en de inrichting van de

omgeving, de beleving en het gedrag van de dementerende deelnemer beïnvloeden

4 donderdagavonden

13 september

27 september

11 oktober

8 november

Zorgboerderij Blommendal

Ruifweg 6

3835 PN Stoutenburg

vóór 1 augustus a.s. via info@zorgboerenbezig.nl  o.v.v. naam,

geboortedatum en geboorteplaats.

Leden van BEZIG betalen

€ 350

 € 450

max. 15

10[1] Dit is i.v.m. reistijd. Uiteraard mag u ook kiezen voor een ander werkgebied als u dat beter uitkomt. Trainingen zullen gecombineerd worden als er onvoldoende deelnemers zijn.

[2] Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn, wordt een training geannuleerd.