Leren is leuk en nuttig! Hier vindt u ons trainingsaanbod.


De leden van Coöperatie Boer en Zorg hebben deskundigheidsbevordering hoog op de agenda staan. De coöperatie heeft een interessant trainingsaanbod, dat ook open staat voor niet-leden. In onderstaand overzicht vindt u ook het trainingsaanbod van andere verenigingen en trainers. Zo krijgt u als zorgboer een totaaloverzicht van wat wordt geboden.

Klik hier voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor de trainingen aangeboden door Coöperatie Boeren en Zorg.

Trainingsaanbod 2018/2019 Coöperatie Boer en Zorg

Training

Omschrijving

Datum en tijd

Locatie

Prijs leden CBZ

Prijs niet-leden CBZ

Aantal 

plaatsen

Methodisch werken 1

Aanmelden voor 28-11-2018

Leer in 3 avonden hoe je heel praktijkgericht methodisch kunt werken (PDCA) en hoe je dat vast kunt leggen in het zorgdossier. Een goed opgebouwd dossier inclusief zorgplan is een belangrijke eis vanuit de gemeenten en zorgkantoren.

3 avonden van 19.00 tot 21.30 uur

9-1-2019

30-1-2019

13-3-2019

Nader te bepalen

€ 330

€ 430

minimaal 10

maximaal 12

beschikbaar

12

Methodisch werken 2

Aanmelden

Leer in 3 avonden hoe je heel praktijkgericht methodisch kunt werken (PDCA) en hoe je dat vast kunt leggen in het zorgdossier. Een goed opgebouwd dossier inclusief zorgplan is een belangrijke eis vanuit de gemeenten en zorgkantoren

3 avonden van 19.00 tot 21.30 uur

11-9-2019

25-9-2019

6-11-2019

Nader te bepalen

€ 330

€ 430

minimaal 10

maximaal 12

beschikbaar

12

Kleur van Dementie

Aanmelden voor 29-11-2018

De noodzakelijke basiskennis om uw cliënt met dementie te kunnen begrijpen en begeleiden. Er wordt gewerkt met een acteur. 

Vier avonden van 19.00-21.30 uur

10-1-2019

24-1-2019

7-2-2019

7-3-2019

Kwekerij Menkveld

Zutphensestraat 285

7325 WT Apeldoorn

€ 515

€ 665

minimaal 10

maximaal 12

beschikbaar 11

minimaal 10

maximaal 12

beschikbaar 11

Toedienen van geneesmiddelen 1

Aanmelden

Basiskennis om op een verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen.

Let op: voor iedere handeling die u verricht in het medicatieproces, moet u bevoegd en bekwaam zijn. Ook als het 'slechts' gaat om aanreiken! Na het volgen van deze training bent u in theorie bevoegd om medicatie aan te reiken en om verschillende typen medicatie toe te dienen.

2 ochtenden

5 maart en 19 maart.

Toets aansluitend aan 2e dagdeel

Nader te bepalen€200
€ 250


minimaal 11

maximaal 14

beschikbaar 14


Toedienen van geneesmiddelen 2

Aanmelden

Basiskennis om op een verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen.

Let op: voor iedere handeling die u verricht in het medicatieproces, moet u bevoegd en bekwaam zijn. Ook als het 'slechts' gaat om aanreiken! Na het volgen van deze training bent u in theorie bevoegd om medicatie aan te reiken en om verschillende typen medicatie toe te dienen.

2 ochtenden

12 september en 26 september.

Toets aansluitend aan 2e dagdeel

Nader te bepalen

€ 200

€ 250

minimaal 11

maximaal 14

beschikbaar 14

Psychiatrische ziektebeelden Basis

Aanmelden 

Het leren herkennen van ziektebeelden en het leren kennen van de eigen mogelijkheden als hulpverlener. Tevens wordt aandacht besteed aan het werken met de DSM V en de basisbegrippen.

Twee avonden van 19.30-uiterlijk 23.00 uur.Nader te bepalen

€ 159

€ 210

minimaal 10

maximaal 14


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Flyer

Aanmelden

Iedere organisatie en zelfstandige professional die werkt met ouderen en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode. Deze aanscherping leidt tot een aanpassing van stap 4 en 5. De training gaat ook in op deze aanpassing

Eén avond van 19.15-ca. 23.00 uur


Nader te bepalen

€ 57

€ 75


maximaal 15


Doelgericht rapporteren.

Flyer

Aanmelden

In deze interactieve in-companyworkshop wordt u uitgelegd wat de zin en onzin van rapporteren is. Aan het eind van de avond heeft u met elkaar afspraken gemaakt de werkwijze op uw zorgboerderij. 

1 dagdeel, datum in overleg

uw zorgboerderij

€ 385

€ 500

maximaal 12

AVG scan

Aanmelden

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Via Coöperatie Boer en Zorg kunt u op uw bedrijf een scan uit laten voeren waarmee duidelijk wordt of u klaar bent voor de nieuwe wet AVG. De scan wordt uitgevoerd door een extern bureau

2,5 of 4 uur, afhankelijk van uw omzet. Datum in overleg.

uw zorgboerderij

€ 450 of

€ 600 afhankelijk van uw omzet

€ 700

n.v.t.

Cursus tot zorgboer

Aanmelden

Deze cursus organiseren we in samenwerking met AOC De Groene Welle. Deze cursus is afgeleid van de op het groen MBO aangeboden keuzedeel 2). Omvat een reeks van 6 modules bestemt voor leidinggevenden/ (toekomstig)eigenaren van een zorgboerderij.

  1. Bedrijfsvoering
  2. Keuze voor de zorginhoud
  3. Financiën
  4. Personeel en leidinggeven
  5. Vaardigheden, nodig om een zorgboerderij te kunnen runnen (denk aan leiderschap, communiceren, acquisitie plegen, netwerken, ezn).
  6. Uw plan, uw toekomst met de zorgboerderij

6 avonden van 19.00-22.00 uur, 1 module per avond.


Datum: bij voldoende aanmeldingen wordt de volgende cursus gepland.

De lessen zullen

afwisselend bij een

zorgboer en op de 

Groene Welle aan de

Koggelaan 7,

Zwolle gegeven

worden.

€ 630

€ 700

minimaal 9

maximaal 14

Trainingsaanbod Vereniging Zorgboeren Overijssel 2018

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Locatie

Prijs leden VZO

Prijs niet-leden VZO

Aantal deelnemers

Intervisie voor jeugdzorgboeren als onderdeel van het ondersteunend netwerk

Aanmelden: vóór 1/9/18

info@zorgboerenoverijssel.nl

Info volgtCentraal gelegen

€ 40

€ 40

minimaal 15

maximaal 30
Informatie voor startende zorgboeren

info@zorgboerenoverijssel.nl

Twee leden van de Vereniging geven u alle informatie over wat er komt kijken bij het runnen van een zorgboerderij

1 dagdeel

Datum in overleg

Twente of Vechtdal

€ 50

€ 50

minimaal 4

maximaal 8

Trainingsaanbod Coöperatie Boer & Zorg in samenwerking met Anne Marie Advies, training en mediation

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Locatie

Prijs leden CBZ

Prijs niet-leden CBZ

Aantal deelnemers

Cursus 'Kennismaken met intervisie'

Aanmelden

Een kennismaking met intervisie.

Zie brochure

1 dagdeel

Datum in overleg.

In overlegminimaal 10

maximaal 12

beschikbaar 12

Cursus 'Intervisie, direct aan de slag'

Aanmelden

De bijeenkomst is gericht op het invoeren van intervisie in een studiegroep van zorgboeren.

Zie brochure

1 dagdeel

Datum in overleg.

Nader te bepalenminimaal -

maximaal 10

Trainingsaanbod BEZIG (Boeren en Zorg in Gelderland)

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Locatie

Prijs leden BEZIG

Prijs niet-leden BEZIG

Aantal deelnemers