Leren is leuk en nuttig! Hier vindt u ons trainingsaanbod.


De leden van Coöperatie Boer en Zorg hebben deskundigheidsbevordering hoog op de agenda staan. De coöperatie heeft een interessant trainingsaanbod, dat ook open staat voor niet-leden. In onderstaand overzicht vindt u ook het trainingsaanbod van andere verenigingen en trainers. Zo krijgt u als zorgboer een totaaloverzicht van wat wordt geboden.

Klik hier voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor de trainingen aangeboden door Coöperatie Boeren en Zorg.

Trainingsaanbod 2018/2019 Coöperatie Boer en Zorg

Training

Omschrijving

Datum en tijd

Locatie

Prijs p.p. leden CBZ 

Prijs p.p.

niet-leden CBZ

Aantal 

plaatsen

Psychiatrische ziektebeelden Basis

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

In het kader van informeel leren, zijn er voor deze training SKJ-accreditatiepunten te verdienen.

Het leren herkennen van ziektebeelden en het leren kennen van de eigen mogelijkheden als hulpverlener. Tevens wordt aandacht besteed aan het werken met de DSM V en de basisbegrippen.

Twee avonden

28 mei en 4 juni van 19.30-uiterlijk 23.00 uur

Nader te bepalen

€ 159

€ 210

minimaal 10

maximaal 14

nog beschikbaar 3

In ontwikkeling:

Basistraining Fysieke & Mentale Weerbaarheid

SKJ-punten: 3.0

Aanmelden via r.jacobs@boerenzorg.nl

Het ideale vertrekpunt om passen de begeleiding te bieden ten tijde van oplopende spanning, stress en agressie

Nog niet bekend

De training duurt 3 uur

Nader te bepalen.

Ook in-company mogelijkmaximaal 12

In ontwikkeling:

Training SOS kinderen en emoties op de zorgboerderij

SKJ-punten: 17

Aanmelden via r.jacobs@boerenzorg.nl

De 2-daagse basistraining biedt concrete tips en handvatten waarmee u uw vaardigheden ontwikkelt in het omgaan met en begeleiden van kinderen en hun emoties.

Nog niet bekend.

De training duurt 2 dagen 

Nader te bepalenmaximaal 14

Methodisch werken 2

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

Leer in 3 avonden hoe je heel praktijkgericht methodisch kunt werken (PDCA) en hoe je dat vast kunt leggen in het zorgdossier. Een goed opgebouwd dossier inclusief zorgplan is een belangrijke eis vanuit de gemeenten en zorgkantoren

3 avonden van 19.00 tot 21.30 uur

11-9-2019

25-9-2019

6-11-2019

Zorgboerderij 

Blommendal,

Ruifweg 6, 3835 PN Stoutenburg

€ 330

€ 430

minimaal 10

maximaal 12

beschikbaar

8

Toedienen van geneesmiddelen 2

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

Basiskennis om op een verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen.

Let op: voor iedere handeling die u verricht in het medicatieproces, moet u bevoegd en bekwaam zijn. Ook als het 'slechts' gaat om aanreiken! Na het volgen van deze training bent u in theorie bevoegd om medicatie aan te reiken en om verschillende typen medicatie toe te dienen.

2 ochtenden

12 september en 26 september.

Toets aansluitend aan 2e dagdeel

Nader te bepalen

€ 200

€ 250

minimaal 11

maximaal 14

beschikbaar 11

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Flyer

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

Iedere organisatie en zelfstandige professional die werkt met ouderen en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode. Deze aanscherping leidt tot een aanpassing van stap 4 en 5. De training gaat ook in op deze aanpassing

Eén avond van 19.15-ca. 23.00 uur


Nader te bepalen

€ 57

€ 75minimaal 10 maximaal 15

beschikbaar 12


Doelgericht rapporteren.

Flyer

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

In deze interactieve in-companyworkshop wordt u uitgelegd wat de zin en onzin van rapporteren is. Aan het eind van de avond heeft u met elkaar afspraken gemaakt de werkwijze op uw zorgboerderij. 

1 dagdeel, datum in overleg

uw zorgboerderij

€ 385

€ 500

n.v.t.

Cursus tot zorgboer

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl


Deze cursus is afgeleid van de op het groen MBO aangeboden keuzedeel 2). Omvat een reeks van 6 modules bestemt voor leidinggevenden/ (toekomstige)eigenaren van een zorgboerderij, startende zorg boeren.

  1. Bedrijfsvoering
  2. Keuze voor de zorginhoud
  3. Financiën
  4. Personeel en leidinggeven
  5. Vaardigheden, nodig om een zorgboerderij te kunnen runnen (denk aan leiderschap, communiceren, acquisitie plegen, netwerken, enz).
  6. Uw plan, uw toekomst met de zorgboerderij

6 avonden van 19.00-22.00 uur.

Bij voldoende belangstelling zal deze cursus eind 2019/begin 2020 weer worden georganiseerd

Nader te bepalen

ca. € 550

ca.

€715

minimaal 10

maximaal 15

AVG scan

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Via Coöperatie Boer en Zorg kunt u op uw bedrijf een scan uit laten voeren waarmee duidelijk wordt of u klaar bent voor de nieuwe wet AVG. De scan wordt uitgevoerd door een extern bureau

2,5 of 4 uur, afhankelijk van uw omzet. Datum in overleg.

uw zorgboerderij

€ 450 of

€ 600 afhankelijk van uw omzet

€ 700

n.v.t.


Trainingsaanbod Vereniging Zorgboeren Overijssel 2018

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Locatie

Prijs leden VZO

Prijs niet-leden VZO

Aantal deelnemers

Praktisch leidinggeven

Aanmelden en info via

info@zorgboerenoverijssel.nl 


Training voor werkgevers binnen de multifunctionele landbouw. Aan de orde komt:

Management, Leiding geven, Coaching en Communicatie.

Trainers: Wilma Nijboer en Karola Schröder

3 dagen van 9.30 tot 15.30

Donderdag 14 maart, 4 april, donderdag 18 april

Landjuweel de Hoeven,

Middenweg 4,

7722 XK Dalfsen


€ 300 excl. BTW, incl. lunch, koffie, thee en trainingsmaterialen


minimaal 8

maximaal 14

Intervisie voor jeugdzorgboeren 

info@zorgboerenoverijssel.nl

Intervisie onder leiding van Mieke Hoenderboom
€ 40

€ 40

minimaal 15

maximaal 30
Informatie voor startende zorgboeren

info@zorgboerenoverijssel.nl

Twee leden van de Vereniging geven u alle informatie over wat er komt kijken bij het runnen van een zorgboerderij

1 dagdeel

Datum in overleg

Twente of Vechtdal

€ 50

€ 50

minimaal 4

maximaal 8

Trainingsaanbod Coöperatie Boer & Zorg in samenwerking met Anne Marie Advies, training en mediation

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Locatie

Prijs leden CBZ

Prijs niet-leden CBZ

Aantal deelnemers

Cursus 'Kennismaken met intervisie'

Aanmelden

Een kennismaking met intervisie.

Zie brochure

1 dagdeel

Datum in overleg.

In overlegminimaal 10

maximaal 12

beschikbaar 12

Cursus 'Intervisie, direct aan de slag'

Aanmelden

De bijeenkomst is gericht op het invoeren van intervisie in een studiegroep van zorgboeren.

Zie brochure

1 dagdeel

Datum in overleg.

Nader te bepalenminimaal -

maximaal 10

Trainingsaanbod BEZIG (Boeren en Zorg in Gelderland)

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Locatie

Prijs leden BEZIG

Prijs niet-leden BEZIG

Aantal deelnemers