Leren is leuk en nuttig! Hier vindt u ons trainingsaanbod.


De leden van Coöperatie Boer en Zorg hebben deskundigheidsbevordering hoog op de agenda staan. De coöperatie heeft een interessant trainingsaanbod, dat ook open staat voor niet-leden. In onderstaand overzicht vindt u ook het trainingsaanbod van andere verenigingen en trainers. Zo krijgt u als zorgboer een totaaloverzicht van wat wordt geboden.

Klik hier voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor de trainingen aangeboden door Coöperatie Boeren en Zorg.

Trainingsaanbod 2018/2019 Coöperatie Boer en Zorg

Training

Omschrijving

Datum en tijd

Locatie

Prijs p.p. leden CBZ 

Prijs p.p.

niet-leden CBZ

Aantal 

plaatsen

Cursus tot zorgboer/zorgondernemer

Download hier de flyer

Aanmelden voor 10 november en info via Rianne Jacobs

r.jacobs@boerenzorg.nl

Deze cursus is afgeleid van de op het groen MBO aangeboden keuzedeel 2. Omvat een reeks van 6 modules bestemt voor leidinggevenden/ (toekomstige) eigenaren en startende zorgboeren/ zorgondernemers.

Onderwerpen:

- Bedrijfsvoering

- Keuze voor de zorginhoud

- Financiën

- Personeel en leidinggeven

- Vaardigheden, nodig om een zorgboerderij te kunnen runnen (denk aan leiderschap, communiceren, acquisitie plegen, netwerken, enz).

- Bedrijfsplan, uw toekomst met de zorgboerderij/zorgonderneming

7 avonden van 19.00-22.00 uur.

19 november 2019

10 december 2019

7 januari 2020

4 februari 2020

3 maart 2020

24 maart 2020

14 april 2020 (presentatieavond)

Hoeve Op Vollenhof,

Vollenhofsweg 3, 

8091 PH Wezep

€ 825

€ 900

Wanneer u binnen 1 jaar lid wordt, krijgt u het verschil terug

minimaal 10

maximaal 14

Aantal 

inschrijvingen:

3

Basisvaardigheden werkbegeleider.

Blended learning incompany

SKJ-punten: 13.0

Download hier de flyer

Aanmeldenkan tot 1 december

karin.schurinkshoeve@gmail.com

Deze training biedt u de handvatten om aan de slag te gaan met het begeleiden van studenten in een beroepsgerichte omgeving.

De training bestaat uit een combinatie van e-learning en groepstraining.

28 januari 2020

Herberg de Pas,

Molenweg 2,

7448 RE Haarle

€ 200

€ 200

Minimaal 8 en maximaal 14


Basistraining Fysieke & Mentale Weerbaarheid

Zie flyer

SKJ-punten: 3.0

Aanmelden via r.jacobs@boerenzorg.nl

Het ideale vertrekpunt om passen de begeleiding te bieden ten tijde van oplopende spanning, stress en agressie

Bij voldoende aanmeldingen

De training duurt 3 uur

Nader te bepalen.

Ook in-company mogelijk,

prijs op aanvraag

plm. € 80 pp. excl. locatie-kosten en reiskosten trainer

plm. €100 pp. excl. locatie-kosten en reiskosten trainer

maximaal 12

Training SOS kinderen en emoties.

Zie flyer

SKJ-punten: 17

Aanmelden via r.jacobs@boerenzorg.nl

De 2-daagse basistraining biedt concrete tips en handvatten waarmee u uw vaardigheden ontwikkelt in het omgaan met en begeleiden van kinderen en hun emoties.

2 hele dagen

Wordt gepland bij voldoende belangstelling


Nog niet bekend

€ 290

wel/geen gebruik  van lunch mogelijk

€ 375

wel/geen gebruik lunch mogelijk

minimaal 10

maximaal 14


Methodisch werken 

info via r.jacobs@boerenzorg.nl

Leer in 3 avonden hoe je heel praktijkgericht methodisch kunt werken (PDCA) en hoe je dat vast kunt leggen in het zorgdossier. Een goed opgebouwd dossier inclusief zorgplan is een belangrijke eis vanuit de gemeenten en zorgkantoren

3 avonden van 19.00 tot 21.30 uur

Data nog niet bekend

Nog niet bekend

plm. € 330

plm. € 430

minimaal 10

maximaal 14

Toedienen van geneesmiddelen 

info r.jacobs@boerenzorg.nl

Basiskennis om op een verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen.

Let op: voor iedere handeling die u verricht in het medicatieproces, moet u bevoegd en bekwaam zijn. Ook als het 'slechts' gaat om aanreiken! Na het volgen van deze training bent u in theorie bevoegd om medicatie aan te reiken en om verschillende typen medicatie toe te dienen.

2 dagdelen

Toets aansluitend aan 2e dagdeel. Data nog niet bekend

Nog niet bekend

plm. € 200

plm.       € 250

minimaal 10

maximaal 14

Verdieping/bijscholing in ONS/Nedap: hoe gebruik ik Nedap om de kwaliteit op mijn zorgbedrijf te verbeteren.

Aanmelden kan vanaf nu 

r.jacobs@boerenzorg.nl 

Voor leden van de Coöperatie die ONS/Nedap al gebruiken. Inhoudelijke vragen kunnen vooraf worden ingediend en zullen tijdens de training worden behandeld. 

voorjaar 2020

Agro Business Park 42,

6708 PW Wageningen

gratis

n.v.t.

max. 20. Max 2 personen per lid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Flyer

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

Iedere organisatie en zelfstandige professional die werkt met ouderen en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode. Deze aanscherping leidt tot een aanpassing van stap 4 en 5. De training gaat ook in op deze aanpassing

Eén dagdeel

Nader te bepalen

plm. € 57

plm. € 75minimaal 10 maximaal 15Psychiatrische ziektebeelden Basis

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

In het kader van informeel leren, zijn er voor deze training SKJ-accreditatiepunten te verdienen.

Het leren herkennen van ziektebeelden en het leren kennen van de eigen mogelijkheden als hulpverlener. Tevens wordt aandacht besteed aan het werken met de DSM V en de basisbegrippen.

Wordt gepland bij voldoende belangstelling. Laat het dus weten als u geïnteresseerd bent!

Nader te bepalen

plm. €159

plm.

€ 210

minimaal 10

maximaal 14

Doelgericht rapporteren.

Flyer

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

In deze interactieve in-companyworkshop wordt u uitgelegd wat de zin en onzin van rapporteren is. Aan het eind van de avond heeft u met elkaar afspraken gemaakt de werkwijze op uw zorgboerderij. 

1 dagdeel, datum in overleg

uw zorgbedrijf

€ 385 incl. reiskosten

€ 500 incl. reiskosten

n.v.t.

AVG scan

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Via Coöperatie Boer en Zorg kunt u op uw bedrijf een scan uit laten voeren waarmee duidelijk wordt of u klaar bent voor de nieuwe wet AVG. De scan wordt uitgevoerd door een extern bureau

2,5 of 4 uur, afhankelijk van uw omzet. Datum in overleg.

uw zorgboerderij

€ 450 of

€ 600 afhankelijk van uw omzet

€ 700

n.v.t.


Trainingsaanbod Vereniging Zorgboeren Overijssel 2018

Naam training

Omschrijving

Datum en tijd

Locatie

Prijs leden VZOAantal deelnemers

Intervisie voor jeugdzorgboeren als onderdeel van het ondersteunend netwerk.

Aanmelden vóór 15 november info@zorgboerenoverijssel.nl

Thema: volgt nog

1 avond 

25 november

Landjuweel De Hoeven, Dalfsen

€ 40 pp

min. 10

max. 18

Praktisch leidinggeven 

najaarscursus

Zie flyer

Aanmelden voor 1 oktober en info via info@zorgboerenoverijssel.nl Wilma Nijboer en Karola Schröder verzorgen de training Praktisch Leidinggeven aan personeel en vrijwilligers, speciaal ontwikkeld voor zorgboeren. De training sluit aan bij de praktijk van alle dag en biedt handige handvaten. Meer info via karola@bureauschroder.nl

Donderdag 24 oktober, donderdag 14 november en vrijdag 22 november 2019


Trainingstijden zijn van 9.30 tot 15.30 uur.

De Kleine Wildenberg,

Wildenbergsweg 6,

7431 PW Diepenveen.


€ 350 excl. BTW, incl. lunch, koffie, thee en trainingsmaterialen


min 8

max 14

VZO ledenavond

Aanmelden vóór 15 november via

info@zorgboerenoverijssel.nl

Thema: volgt nog

1 avond

27 november

nader te bepalen

gratisgeen max

ABC training

Aanmelden via

info@zorgboerenoverijssel.nl

Tijdens deze training laten Joyce Meenhuis, Gea ter Heide en Annemie Leplaars je kennis maken met de belevingswereld van autisme aan de hand van het Autisme Belevings Cirquit

1 avond

Datum nader te bepalen

Landjuweel de Hoeven, 

Dalfsen

€ 45 pp

min 8

max 12

Trainingsaanbod Coöperatie Boer & Zorg in samenwerking met Anne Marie Advies, training en mediation

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Locatie

Prijs leden CBZ

Prijs niet-leden CBZ

Aantal deelnemers

Cursus 'Kennismaken met intervisie'

Aanmelden

Een kennismaking met intervisie.

Zie brochure

1 dagdeel

Datum in overleg.

In overlegminimaal 10

maximaal 12

beschikbaar 12

Cursus 'Intervisie, direct aan de slag'

Aanmelden

De bijeenkomst is gericht op het invoeren van intervisie in een studiegroep van zorgboeren.

Zie brochure

1 dagdeel

Datum in overleg.

Nader te bepalenminimaal -

maximaal 10

Trainingsaanbod BEZIG (Boeren en Zorg in Gelderland)

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Locatie

Prijs leden BEZIG

Prijs niet-leden BEZIG

Aantal deelnemers