Leren is leuk en nuttig! Hier vindt u ons trainingsaanbod.


De leden van Coöperatie Boer en Zorg hebben deskundigheidsbevordering hoog op de agenda staan. De coöperatie heeft een interessant trainingsaanbod, dat ook open staat voor niet-leden. In onderstaand overzicht vindt u ook het trainingsaanbod van andere verenigingen en trainers. Zo krijgt u als zorgboer een totaaloverzicht van wat wordt geboden.

Klik hier voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor de trainingen aangeboden door Coöperatie Boeren en Zorg.

Trainingsaanbod 2018/2019 Coöperatie Boer en Zorg

Training

Omschrijving

Datum en tijd

Locatie

Prijs p.p. leden CBZ 

Prijs p.p.

niet-leden CBZ

Aantal 

plaatsen


Basistraining Fysieke & Mentale Weerbaarheid

Zie flyer

SKJ-punten: 3.0

Aanmelden via r.jacobs@boerenzorg.nl

Het ideale vertrekpunt om passen de begeleiding te bieden ten tijde van oplopende spanning, stress en agressie

Bij voldoende aanmeldingen

De training duurt 3 uur

Nader te bepalen.

Ook in-company mogelijk,

prijs op aanvraag

plm. € 80 pp. excl. locatie-kosten en reiskosten trainer

plm. €100 pp. excl. locatie-kosten en reiskosten trainer

maximaal 12

Training SOS kinderen en emoties.

Zie flyer

SKJ-punten: 17

Aanmelden via r.jacobs@boerenzorg.nl

De 2-daagse basistraining biedt concrete tips en handvatten waarmee u uw vaardigheden ontwikkelt in het omgaan met en begeleiden van kinderen en hun emoties.

2 hele dagen

Wordt gepland bij voldoende belangstelling


Nog te bepalen

€ 290

wel/geen gebruik  van lunch mogelijk

€ 375

wel/geen gebruik lunch mogelijk

minimaal 10

maximaal 14


Methodisch werken 

Aanmelden voor 1 september en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

Leer in 3 avonden hoe je heel praktijkgericht methodisch kunt werken (PDCA) en hoe je dat vast kunt leggen in het zorgdossier. Een goed opgebouwd dossier inclusief zorgplan is een belangrijke eis vanuit de gemeenten en zorgkantoren

3 avonden van 19.00 tot 21.30 uur

11-9-2019

25-9-2019

6-11-2019

Zorgboerderij 

Blommendal,

Ruifweg 6,

3835 PN Stoutenburg

€ 330

€ 430

vol

Toedienen van geneesmiddelen 

Aanmelden voor 15 augustus via r.jacobs@boerenzorg.nl

Basiskennis om op een verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen.

Let op: voor iedere handeling die u verricht in het medicatieproces, moet u bevoegd en bekwaam zijn. Ook als het 'slechts' gaat om aanreiken! Na het volgen van deze training bent u in theorie bevoegd om medicatie aan te reiken en om verschillende typen medicatie toe te dienen.

2 ochtenden

12 september en 26 september.

Toets aansluitend aan 2e dagdeel

Zorgkwekerij Menkveld,

Zutphensestraat 285,

7325 WT Apeldoorn

€ 200

€ 250

vol

Verdieping/bijscholing in ONS/Nedap: hoe gebruik ik Nedap om de kwaliteit op mijn zorgbedrijf te verbeteren.

Aanmelden kan vanaf nu 

r.jacobs@boerenzorg.nl 

Voor leden van de Coöperatie die ONS/Nedap al gebruiken. Inhoudelijk vragen zullen worden behandeld en kunnen worden ingediend tot 23 september. 

7 oktober van 9.30 tot 13.00 uur

Agro Business Park 42,

6708 PW Wageningen

gratis

n.v.t.

max. 20. Max 2 personen per lid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Flyer

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

Iedere organisatie en zelfstandige professional die werkt met ouderen en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode. Deze aanscherping leidt tot een aanpassing van stap 4 en 5. De training gaat ook in op deze aanpassing

Eén avond van 19.15-ca. 23.00 uur


Nader te bepalen

€ 57

€ 75minimaal 10 maximaal 15

beschikbaar 12


Psychiatrische ziektebeelden Basis

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

In het kader van informeel leren, zijn er voor deze training SKJ-accreditatiepunten te verdienen.

Het leren herkennen van ziektebeelden en het leren kennen van de eigen mogelijkheden als hulpverlener. Tevens wordt aandacht besteed aan het werken met de DSM V en de basisbegrippen.

Wordt gepland bij voldoende belangstelling. Laat het dus weten als u geïnteresseerd bent!

Nader te bepalen

€159

€ 210

minimaal 10

maximaal 14

Doelgericht rapporteren.

Flyer

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

In deze interactieve in-companyworkshop wordt u uitgelegd wat de zin en onzin van rapporteren is. Aan het eind van de avond heeft u met elkaar afspraken gemaakt de werkwijze op uw zorgboerderij. 

1 dagdeel, datum in overleg

uw zorgbedrijf

€ 385

€ 500

n.v.t.

Cursus tot zorgboer/zorgondernemer

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl


Deze cursus is afgeleid van de op het groen MBO aangeboden keuzedeel 2). Omvat een reeks van 6 modules bestemt voor leidinggevenden/ (toekomstige)eigenaren van een zorgboerderij, startende zorg boeren.

  1. Bedrijfsvoering
  2. Keuze voor de zorginhoud
  3. Financiën
  4. Personeel en leidinggeven
  5. Vaardigheden, nodig om een zorgboerderij te kunnen runnen (denk aan leiderschap, communiceren, acquisitie plegen, netwerken, enz).
  6. Uw plan, uw toekomst met de zorgboerderij

7 avonden van 19.00-22.00 uur.

Bij voldoende belangstelling zal deze cursus eind 2019/begin 2020 weer worden georganiseerd

Nader te bepalen

ca. € 550

ca.

€715

minimaal 10

maximaal 15

AVG scan

Aanmelden en info via r.jacobs@boerenzorg.nl

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Via Coöperatie Boer en Zorg kunt u op uw bedrijf een scan uit laten voeren waarmee duidelijk wordt of u klaar bent voor de nieuwe wet AVG. De scan wordt uitgevoerd door een extern bureau

2,5 of 4 uur, afhankelijk van uw omzet. Datum in overleg.

uw zorgboerderij

€ 450 of

€ 600 afhankelijk van uw omzet

€ 700

n.v.t.


Trainingsaanbod Vereniging Zorgboeren Overijssel 2018

Naam training

Omschrijving

Datum en tijd

Locatie

Prijs leden VZOAantal deelnemers

Intervisie voor jeugdzorgboeren als onderdeel van het ondersteunend netwerk.

Aanmelden vóór 15 november info@zorgboerenoverijssel.nl

Thema: volgt nog

1 avond 

25 november

Landjuweel De Hoeven, Dalfsen

€ 40 pp

min. 10

max. 18

Praktisch leidinggeven 

najaarscursus

Zie flyer

Aanmelden voor 1 oktober en info via info@zorgboerenoverijssel.nl Wilma Nijboer en Karola Schröder verzorgen de training Praktisch Leidinggeven aan personeel en vrijwilligers, speciaal ontwikkeld voor zorgboeren. De training sluit aan bij de praktijk van alle dag en biedt handige handvaten. Meer info via karola@bureauschroder.nl

Donderdag 24 oktober, donderdag 14 november en vrijdag 22 november 2019


Trainingstijden zijn van 9.30 tot 15.30 uur.

De Kleine Wildenberg,

Wildenbergsweg 6,

7431 PW Diepenveen.


€ 350 excl. BTW, incl. lunch, koffie, thee en trainingsmaterialen


min 8

max 14

VZO ledenavond

Aanmelden vóór 15 november via

info@zorgboerenoverijssel.nl

Thema: volgt nog

1 avond

27 november

nader te bepalen

gratisgeen max

ABC training

Aanmelden via

info@zorgboerenoverijssel.nl

Tijdens deze training laten Joyce Meenhuis, Gea ter Heide en Annemie Leplaars je kennis maken met de belevingswereld van autisme aan de hand van het Autisme Belevings Cirquit

1 avond

Datum nader te bepalen

Landjuweel de Hoeven, 

Dalfsen

€ 45 pp

min 8

max 12

Trainingsaanbod Coöperatie Boer & Zorg in samenwerking met Anne Marie Advies, training en mediation

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Locatie

Prijs leden CBZ

Prijs niet-leden CBZ

Aantal deelnemers

Cursus 'Kennismaken met intervisie'

Aanmelden

Een kennismaking met intervisie.

Zie brochure

1 dagdeel

Datum in overleg.

In overlegminimaal 10

maximaal 12

beschikbaar 12

Cursus 'Intervisie, direct aan de slag'

Aanmelden

De bijeenkomst is gericht op het invoeren van intervisie in een studiegroep van zorgboeren.

Zie brochure

1 dagdeel

Datum in overleg.

Nader te bepalenminimaal -

maximaal 10

Trainingsaanbod BEZIG (Boeren en Zorg in Gelderland)

Naam training

Omschrijving

Tijdsinvestering

Locatie

Prijs leden BEZIG

Prijs niet-leden BEZIG

Aantal deelnemers

'Kleur van Dementie' 

Opgeven door middel van het opsturen van uw gegevens naar bea.blom@zorgboerenbezig.nl

Zie flyer

4 avonden van 19.00 tot 21.30

Data:

12 september

26 september

10 oktober

7 november

Boomkwekerij & Plantencentrum H.S. Menkveld;

Zutphensestraat 285

7325 WT Apeldoorn


€ 350 incl. certificaat