Workshop 'Dagbesteding in het Sociaal Domein', d.d. 21 november 2017

De decentralisaties van grote delen van de AWBZ naar de Wmo en de invoering van de Participatiewet vormen samen een heel nieuw kader om vorm en inhoud te geven aan dagbesteding in het sociaal domein. In deze workshop wordt niet alleen ingegaan op de voornaamste ontwikkelingen in de benadering van dagbesteding, maar ook op de wijze waarop diverse initiatiefnemers vorm en inhoud geven aan de doelstellingen achter dagbesteding. De centrale vraag hierbij is: Hoe komen we zelf tot een waardevolle invulling van dagbesteding voor inwoners die daarop zijn aangewezen?

Het is een interactieve workshop, dus er is veel ruimte om uw eigen praktijkcases in te brengen. De workshop wordt gegeven door Tom de Haas. Tom is zelfstandig adviseur en schrijver. Sinds 1989 is hij als adviseur werkzaam op het terrein van arbeids- en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking. Zijn werkvelden zijn de gemeenten, de sociale werkvoorziening, uitvoerders van de Participatiewet en instellingen voor zorg en welzijn.

Meer informatie over deze workshop en het programma vindt u op http://www.sociaalweb.nl/events/workshop-dagbesteding-in-het-sociaal-domein. 

Leren is leuk en nuttig! Hier vindt u ons trainingsaanbod.

De zorgboeren van Coöperatie Boer en Zorg hebben deskundigheidsbevordering hoog op de agenda staan. De coöperatie heeft een interessant trainingsaanbod, dat ook open staat voor niet-leden van de coöperatie.

Omschrijving

Omschrijving

Tijdsinvestering

Datum

Locatie

Inschrijven

Prijs leden

Prijs niet-leden

Min/max aantal deelnemers [2]

Beschikbare plaatsen

Methodisch werken

Leer in 3 avonden hoe je heel praktijkgericht methodisch kunt werken (PDCA) en hoe je dat vast kunt leggen in het zorgdossier. Een goed opgebouwd dossier inclusief zorgplan is een belangrijke eis vanuit de gemeenten en zorgkantoren.

3 avonden van 19.00 tot 21.30 uur

februari, maart en april 2018. 

Ergens in het werkgebied [1] Foodvalley, Rivierenland, Arnhem en Nijmegen

Utrecht


Vanaf nu


€ 330

€ 430

10/12

12

Methodisch werken

Leer in 3 avonden hoe je heel praktijkgericht methodisch kunt werken (PDCA) en hoe je dat vast kunt leggen in het zorgdossier. Een goed opgebouwd dossier inclusief zorgplan is een belangrijke eis vanuit de gemeenten en zorgkantoren.

3 avonden van 19.00 tot 21.30 uur

mei, juni en juli 2018.

Ergens in het werkgebied[1] Flevoland, Eemland, Noord-Veluwe

IJsselland


Vanaf nu

€ 330

€430

10/12

12

Methodisch werken

Leer in 3 avonden hoe je heel praktijkgericht methodisch kunt werken (PDCA) en hoe je dat vast kunt leggen in het zorgdossier. Een goed opgebouwd dossier inclusief zorgplan is een belangrijke eis vanuit de gemeenten en zorgkantoren.

3 avonden van 19.00 tot 21.30 uur

september, oktober, november 2018

Ergens in het werkgebied[1] Twente, Achterhoek, Midden-IJssel, Oost-Veluwe


Vanaf nu

€ 330

€ 430

10/12

12

De kleur van dementie

De noodzakelijke basiskennis om uw cliënt met dementie te kunnen begrijpen en begeleiden. Er wordt gewerkt met een acteur. 

4 dagdelen van 2,5 uur

Januari 2018

Nog niet bekend

Vanaf nu

€ 515

€ +/- 665

11/14

14

Toedienen van geneesmiddelen

Basiskennis om op een verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen.

3 dagdelen (ochtenden)

13 mrt 2018

27 mrt 2018

10 apr 2018

Toldijk (o.v.b.)

Vanaf nu

€ +/- 200

€ +/- 250

11/14

14

Toedienen van geneesmiddelen

Basiskennis om op een verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen.

3 dagdelen (ochtenden)

08 feb 2018

22 feb 2018

08 mrt 2018

Stoutenburg (o.v.b.)

Vanaf nu

€ +/- 200

€ +/- 250

11/14

14

Psychiatrische ziektebeelden Basis

Het leren herkennen van ziektebeelden en het leren kennen van de eigen mogelijkheden als hulpverlener. Tevens wordt aandacht besteed aan het werken met de DSM V en de basisbegrippen.

2 dagdelen (avonden)


Nog niet bekend

Vanaf nu

€ 140

€ 175

10/16

16

Psychiatrische ziektebeelden Verdieping

IN ONTWIKKELING

Voor degenen die de Basistraining al gevolgd hebben.
Vanaf nu

Wet Bescherming Persoonsgegevens

IN ONTWIKKELING

Uitleg over vernieuwde wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van toepassing wordt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

1 dagdeel

Najaar 2017


Vanaf nu

Wintertour ‘De Zorgboer’.

IN ONTWIKKELING

Reeks van 10 modules bestemt voor leidinggevenden/ (toekomstig)eigenaren van een zorgboerderij.
Vanaf nu

Brain blocks en autisme belevingscircuit.

IN ONTWIKKELING

Brain Blocks is een ‘toolbox’ om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. 
Vanaf nu

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

IN ONTWIKKELING

Sinds 1 juli 2013 bent u als hulpverlener verplicht om te handelen volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Vanaf nu

[1] Dit is i.v.m. reistijd. Uiteraard mag u ook kiezen voor een ander werkgebied als u dat beter uitkomt. Trainingen zullen gecombineerd worden als er onvoldoende deelnemers zijn.

[2] Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn, wordt een training geannuleerd.