Zorgboeren

Een zorgboerderij is een multifunctioneel landbouwbedrijf met agrarische bedrijvigheid dat zorg geeft aan personen met een sociale, lichamelijke of psychische hulpvraag. Agrarisch werk en ondersteuning is een goede combinatie. Verschillende deelnemers vinden op de zorgboerderijen een waardevolle dagtaak in een natuurlijke omgeving. Bent u op zoek naar een zorgboerderij? In het overzicht ziet u welke zorgboerderijen bij ons zijn aangesloten.

De ontwikkeling van zorgboerderijen staat volop in de belangstelling. Er komt steeds meer vraag naar ondersteuning op maat en de multifunctionele landbouw gaat steeds meer opzoek naar nieuwe mogelijkheden. Zorgboerderijen sluiten hier goed op aan. Het biedt nieuwe kansen voor de deelnemers, de boer en het platteland. 

Jacqueline en Wim van den Brink: ‘Uit een ouderinitiatief ontstond Stichting Grensverleggende Talenten (SGVT). Bij alles wat we doen, leggen we steeds verbinding met de samenleving.’