Empowerment

Empowerment betekent: (her)ontdekken van eigen kracht en deze effectief leren toepassen. Dat is van belang voor veel mensen met een zorgvraag, die van het aanbod van zorgboerderijen gebruik maken. Een grote doelgroep is kinderen met autisme. Zij leren op de boerderij in de praktijk ontdekken waar ze goed in zijn en ze groeien in hun mogelijkheden. Zorgboerderijen zijn bij uitstek geschikt om in alle rust vaardigheden op te doen en zelfvertrouwen op te bouwen. Naast eerstgenoemde doelgroep zijn er meerdere doelgroepen, zoals ouderen met dementie en volwassenen met een psychiatrische achtergrond, welkom op de boerderijen, die allen zeer uiteenlopende taken uitvoeren. Denk hierbij aan: dieren voeren, groenten oogsten, afwassen en eten koken.

Instructiekaarten

Enkele zorgboeren gebruiken instructiekaarten bij het aanleren van deze taken. Deze kaarten zetten een taak in stappen uiteen, waardoor structuur aan de taak gegeven wordt. De instructiekaarten bieden de deelnemers een grotere mate van zelfstandigheid.

De Coöperatie Boer en Zorg ziet de meerwaarde van deze manier van begeleiden en heeft samen met enkele andere partijen gewerkt aan een uniform systeem van instructiekaarten met de bedoeling dat zorgboeren hier landelijk gebruik van kunnen maken bij de begeleiding van hun doelgroepen. In dit project, genaamd ‘Empowerment van kinderen met ASS’, is bekeken hoe het systeem met de instructiekaarten het best vorm gegeven kan worden. Het systeem is getest op zorgboerderijen en is nu landelijk beschikbaar.

Login op: www.zelfkunnendoen.nl om aan de slag te kunnen gaan met de instructiekaarten. Een inlogcode vraagt u aan via info@boerenzorg.nl.