Gemeenten en zorgkantoren

Coöperatie Boer en Zorg heeft veel contacten met gemeenten en zorgkantoren door de decentralisatie van de AWBZ (nu Wlz) naar de (herziene) Wmo, de decentralisatie van de jeugdzorg en de uitvoering van de Participatiewet. De coöperatie sluit contracten af en is bewaker van kwaliteit van geleverde zorg. Voor veel zorgboerderijen fungeert Coöperatie Boer en Zorg als hoofdaannemer. Voor het hele werkgebied zijn afspraken gemaakt. Kijk hier voor het overzicht van de gemeenten.

Volwaardige gesprekspartner

Coöperatie Boer en Zorg behartigt de belangen van de aangesloten zorgboerderijen bij de gemeenten en zorgkantoren. Als vertegenwoordiger van meerdere zorgboeren is Coöperatie Boer en Zorg een volwaardige gesprekspartner. We handelen namens onze leden in nauw overleg met de zorgboer. Vaak gaat de betrokken zorgboer mee. Voordeel voor de gemeente is dat voor bepaalde zaken slechts contact nodig is met een deskundige gesprekspartner, namelijk de regiocoördinator van Coöperatie Boer en Zorg, en niet alle zorgboeren afzonderlijk.

Gerita van Laar van zorgboerderij Miklath: ‘Tijdens netwerkbijeenkomsten in mijn gemeente valt het me op dat er weinig kennis achter het bureau is over hoe het er in de praktijk aan toegaat en wat er bij komt kijken aan kwaliteits- en zorgplannen, verslaglegging en evaluaties. Daarom is netwerken voor zorgboeren belangrijk.’