Deelnemers op een zorgboerderij

Aan wie bieden we zorg? 

 • Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • Mensen met psychische of sociale problemen
 • (Dementerende) ouderen
 • Mensen met autisme
 • Mensen met een niet aangeboren hersenletsel (n.a.h.)
 • Jongeren met leer-of opvoedingsmogelijkheden
 • Leerlingen uit het speciaal onderwijs
 • (Ex-)verslaafden
 • (Ex-)gedetineerden
 • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mensen met een burn-out

Voor alle leeftijden. We bieden zorg aan de volgende leeftijdscategorieën:

 • 0-3 jaar
 • 4-17 jaar
 • 18-65 jaar
 • > 65 jaar

Bent u op zoek naar een zorgboerderij? In het overzicht ziet u welke zorgboerderijen bij ons zijn aangesloten.

Familie Berends van De Ganzenhoeve: ‘Op onze eigen manier vangen we jongeren en volwassenen zo gewoon mogelijk op. We stimuleren hun ontwikkeling en werken samen met hen aan een plekje in de maatschappij.’