De coöperatie

 biedt zorgcontractenbevordert deskundigheid

en kwaliteitStimuleert innovatie
Over Boer & Zorg


 


Coöperatie Boer en Zorg is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgondernemers in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Zij hebben hun krachten gebundeld om samen sterker te staan in de zorgsector. De coöperatie ondersteunt de bij haar aangesloten ondernemers, zodat zij goede en veilige zorg kunnen bieden aan hun deelnemers op hun unieke locaties. 

De coöperatie bestaat uit een vereniging en een bedrijf. De vereniging zijn de meer dan 145 aangesloten zorgondernemers. Het bedrijf is het bureau in Wageningen, waar een kleine 20 medewerkers de diensten leveren voor de aangesloten leden. De belangrijkste diensten die de coöperatie voor haar leden verzorgt zijn:

 • Afsluiten van zorgcontracten met gemeenten en zorgkantoren voor Jeugdwet, Wmo en Wlz;
 • Verantwoording van de zorgcontracten naar gemeenten en zorgkantoren;
 • Verzorgen van de betalingen voor geleverde zorg;
 • ICT-ondersteuing bij zorgadministratie en declaraties;
 • Belangenbehartiging voor de leden naar opdrachtgevers;
 • Uitwisseling van kennis en ervaring en geven van informatie en advies;
 • Cursusaanbod toegespitst op de kleinschalige zorg;
 • Ondersteunen bij kwaliteitszorg;
 • Stimuleren van innovatie.De coöperatie is in 2010 opgericht door zorgboerderijen. Inmiddels is de dienstverlening verbreed naar andere zorgondernemers die werken volgens de waarden van de coöperatie: 

 • GEWORTELD in de lokale samenleving;
 • Deelnemers weten zich GEKEND; 
 • Locaties met EIGENHEID en karakter; 
 • EENVOUD in werkwijze: erbij horen en meedoen.

Alle leden beschikken over een kwaliteitskeurmerk voor de zorg.