Welkom bij Coöperatie Boer en Zorg


Agrarisch werk en ondersteuning is een goede combinatie. Verschillende deelnemers vinden op de zorgboerderijen een waardevolle dagtaak in een natuurlijke omgeving.


Coöperatie Boer en Zorg b.a. is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. De aangesloten zorgboeren kunnen bij ons terecht voor informatie en advies en voor het uitwisselen van kennis en ervaring. De coöperatie biedt inkoopvoordeel, bevordert deskundigheid en stimuleert innovatie.


Coöperatie Boer en Zorg zet in op de volgende waarden:

  • Eigenheid: Zorgboeren moeten vooral zichzelf blijven. Het bijzondere van zorglandbouw is dat begeleiding en zorgverlening plaatsvinden binnen een agrarisch productiebedrijf. 
  • Cliëntgedrevenheid: De nauwe samenwerking in een kleinschalige omgeving stelt zorgboeren in staat om een speciale band met hun cliënten op te bouwen. Daarmee onderscheiden zij zich van andere zorgaanbieders. Dit is dan ook de kernwaarde van zorglandbouw.
  • Kwaliteit: Zorgboeren moeten hun kwaliteit aantoonbaar borgen. 
  • Professionaliteit: Zorgboeren zijn ook zakelijke ondernemers. Bedrijfsvergelijking (benchmarking) is belangrijk voor inzicht en ontwikkeling van zorgboerderijen.
  • Zichtbaarheid: Niet alleen de zorgboerderijen zelf moeten zichtbaar zijn, om door deelnemers gevonden te worden, maar ook de resultaten die de zorg oplevert, om te laten zien dat de financiën goed besteed worden.

Het werkgebied van Coöperatie Boer en Zorg omvat de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht. Met de zorgkantoren in deze regio’s zijn contracten afgesloten.


De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieders van kwalitatieve zorg en hebben het kwaliteitskeurmerk Landbouw en Zorg van de Federatie Landbouw of het HKZ- certificaat.