Cliëntenraad

De cliëntenraad van Coöperatie Boer en Zorg adviseert het bestuur over onderwerpen die op coöperatieniveau voor cliënten van belang zijn. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die hun ondersteuning en/of zorg ontvangen op een van de zorgbedrijven van onze leden. De cliëntenraad van de coöperatie praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De basis van de cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. De cliëntenraad is nog niet compleet. We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse in de gezondheidszorg en in het sociaal domein en die affiniteit hebben met de cliëntenzorg binnen de Coöperatie. Heeft u belangstelling? Nadere inlichtingen over deze vacature kunt u verkrijgen per e-mail clientenraad@boerenzorg.nl of per telefoon 0317-479 740.


De cliëntenraad: Kees Hartman en Conny Kalker.