Eerste ledenraad CBZ gekozen

Coöperatie Boer en Zorg U.A. (CBZ) heeft haar eerste ledenraad geïnstalleerd, gekozen door en uit de leden van de coöperatie. De ledenraad neemt de rol van de Algemene Ledenvergadering over en vormt nu het hoogste orgaan van CBZ. Met deze ontwikkeling zet CBZ een belangrijke stap om met een groeiend aantal leden een sterke en slagvaardige coöperatie te blijven.

De ledenraad is het hart van de coöperatie en bestaat uit 16 leden van CBZ. De leden zijn afkomstig uit de regio’s in midden en oost Nederland waar CBZ actief is. De ledenraad vertegenwoordigt de diverse sectoren in het sociaal domein en langdurige zorg. Hierin levert CBZ  o.a. dagbesteding, begeleiding, beschermd en begeleid wonen/logeren voor jeugd en volwassenen en woonzorg met verpleging en verzorging. Als partner van het bestuur geeft de ledenraad richting aan het strategische beleid en vervult een verbindende rol tussen de leden.

Over CBZ

CBZ is een coöperatie van ruim 250 zorgondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. De zorgondernemers bieden hoogwaardige zorg en ondersteuning aan onze ruim 5000 deelnemers (cliënten) op kleinschalige, natuurlijke locaties.

De leden van de ledenraad CBZ zijn te vinden op de pagina bestuurlijke gremia.