De coöperatiewerkt voor en door leden

is actief in Flevoland Gelderland 
Overijssel Utrecht


heeft deskundige medewerkers

Bestuurlijke organen

Bestuurlijke Gremia

De leden bepalen de koers van de coöperatie. De raad van toezicht, het bestuur, de coöperatieraad én de cliëntenraad hebben hierin elk een eigen rol. Hieronder leest u wat de verschillende bestuurlijke gremia doen en wie hierin zitting hebben.Raad van Toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de kaders waarbinnen de coöperatie werkt.


Tineke Kuijpers
Voorzitter


Everdien Schalk


Gerrit Jan Hoogeland


Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid van de coöperatie én het realiseren van de doelstellingen.

Ellen Loohuis-Derkman
Voorzitter
Boerderijcampus

Nico Sickler
Penningmeester

Christien Mars
De Marshoeve

Inge de Vries
Directeur-bestuurder

Peter Linker
Stichting Betach


Coöperatieraad

De coöperatieraad fungeert als klankbord van het bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. 

Annemie Lepelaars
Landjuweel de Hoeven
IJsselland

Annemien van Ginkel
Zorgboerderij De Kleine Weide
Foodvalley

Jan van het Meer
Meerzoo
Flevoland

Gerita van Laar
Zorgboerderij Miklath
De Achterhoek en Twente


Yuri Cohen
Land in Zicht
Eemland en Utrecht

Andrea Sickmann
Goedland
Noord-Veluwe/Oost-Veluwe

Ria de Wit 
Etenoha
Centraal Gelderland


Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers bij de leden.
De cliënten die hieraan deelnemen zijn bekend bij het bureau van de coöperatie.