CBZ

 

 

werkt voor en door leden

 

 

 

 

is actief in Flevoland, Gelderland, 
Overijssel en Utrecht

 

 

 

 

 

heeft deskundige medewerkers

 

 


 

 

 

 

 


Bestuurlijke organen

Bestuurlijke Gremia

De leden bepalen de koers van de coöperatie. De centrale cliëntenraad, ledenraad, raad van toezicht en directie hebben hierin elk een eigen rol. Hieronder leest u wat de verschillende bestuurlijke gremia doen en wie hierin zitting hebben.

 

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers bij de leden.
Bekijk het CCR jaarverslag 2022 (pdf) en het CCR werkplan 2023 (pdf).
De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de volgende personen:

Sigrid Zijdenbos
Algemeen lid

 clientenraad@boerenzorg.nl

Desiree Ziemerink
Voorzitter

 clientenraad@boerenzorg.nl

Paula Hoek
Secretaris

 clientenraad@boerenzorg.nl

Carla Lucas
Algemeen lid

 clientenraad@boerenzorg.nl

Ton Olofsen
Algemeen lid

 clientenraad@boerenzorg.nl

 

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan van CBZ.

Wazken (sahin) Gelici
Lotus Woonzorg
Achterhoek en Twente

Karin Kemper
De Schurinkshoeve
Achterhoek en Twente

Gerhard te Voortwis 
Zorgboerderij De Zonnebloem
Achterhoek en Twente

Reender Zuidema
De Tukkerij
Achterhoek en Twente

William van Eck
Eck-stra
Foodvalley, Gelderland-Midden en
Rivierengebied

Peter H. Linker
Stichting Betach
Regio Foodvalley, Gelderland-Midden en Rivierengebied

Stephan Tiebosch
Zorgboerderij De Amethyst
Regio Foodvalley, Gelderland-Midden en Rivierengebied

Evert Top
Betuwehof Zorg
 Regio Foodvalley, Gelderland-Midden en Rivierengebied

Yuri Cohen
Land in Zicht
Randmeren en Utrecht

Daan Ornée
Kwekerij Kostelijk
Randmeren en Utrecht

Andrea Sickmann
Goedland
Randmeren en Utrecht

Astrid van Telgen 
Hoeve Vredeveld
Randmeren en Utrecht

Caspar Altena
Leefgoed de Wildbaan
IJsselland

Karst Klein
Landjuweel De Hoeven
IJsselland

Christien Mars
De Marshoeve
IJsselland

Silvia Nikamp
Kinderopvang 't Schoapie
Regio IJsselland

 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de kaders waarbinnen CBZ werkt.
Bekijk de nevenfuncties Raad van Toezicht (pdf). Lees de 
Toezichtvisie Raad van Toezicht (pdf).

Tineke Kuijpers
Voorzitter

Bob Goeree

Peter van Vliet

Andrea Dantuma

 

Directie/bestuur

Inge de Vries
Directeur bestuurder

Bas Verhagen 
Directeur zorg