Over Coöperatie Boer & Zorg

Coöperatie Boer & Zorg (CBZ) is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgondernemers in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.
Zij hebben hun krachten gebundeld om samen sterker te staan in de zorgsector.
CBZ ondersteunt de bij haar aangesloten zorgondernemers, zodat zij goede en veilige zorg kunnen bieden aan hun deelnemers op hun unieke locaties. 

CBZ bestaat uit een vereniging en een bedrijf. De vereniging zijn de ruim 260 aangesloten zorgondernemers. Het bedrijf is het bureau in Wageningen, waar ongeveer 40 medewerkers de diensten leveren voor de aangesloten leden.
De belangrijkste diensten die CBZ voor haar leden verzorgt zijn:

  • Het afsluiten van zorgcontracten met opdrachtgevers als gemeenten en zorgkantoren voor Jeugdwet, Wmo en Wlz.
  • Verantwoording van de zorgcontracten naar gemeenten en zorgkantoren.
  • Verzorgen van de betalingen voor geleverde zorg.
  • ICT-ondersteuning bij zorgadministratie en declaraties.
  • Belangenbehartiging voor de leden naar opdrachtgevers.
  • Uitwisseling van kennis en ervaring en het geven van informatie en advies.
  • Cursusaanbod toegespitst op de kleinschalige zorg.
  • Ondersteunen bij kwaliteitszorg.
  • Het stimuleren van innovatie.

CBZ is in 2010 opgericht door zorgboeren. Inmiddels is de dienstverlening verbreed naar andere zorgondernemers die werken volgens de waarden van CBZ. Die gemeenschappelijke waarden zijn:

Geworteld 
Leden van CBZ zijn geworteld in de samenleving. Zij onderhouden tal van verbindingen met plaatselijke verenigingen, organisaties en bedrijven en zij kennen de thuissituatie van hun deelnemers. 
 
Gekend
Onze deelnemers voelen zich gekend en gezien. De eigenaar en het personeel kent iedere deelnemer én de verzorgers/mantelzorgers. Zij kennen ook de achtergronden van de deelnemers en het sociaal netwerk waar zij deel van uitmaken. Bij de ondersteuning wordt hier rekening mee gehouden.

Eigenheid
Alle leden van CBZ zijn zelfstandige ondernemers. Zij bepalen de eigenheid van hun zorgonderneming. Leden van CBZ zijn vaak zeer authentiek. Deze eigenheid is ook van meerwaarde voor de deelnemers. Zij zijn onderdeel van het unieke verhaal van de zorgonderneming en dragen hieraan bij. Dit geeft ook hun leven meer eigenheid en betekenis.

Eenvoud
In de ondersteuning van deelnemers gaan we voor eenvoud. Geen ingewikkelde diagnoses en trajecten, maar doen wat nodig is, mensen laten meedoen en erbij horen. Deze eenvoudige en mensgerichte benadering is kenmerkend voor leden van CBZ. En verder gaan we ook als collectief voor eenvoud door niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden, maar samen te werken aan slimme aanpakken. 

Kwaliteit
We staan voor kwaliteit en bewaken dit gezamenlijk. Kwaliteit van zorg betekent dat we goed kunnen uitleggen wat we doen en waarom. We werken vanuit onze kernwaarden en leggen verantwoording af over ons handelen. We kijken met elkaar mee en bespreken kwaliteitsvraagstukken die ons bezig houden.