Coöperatie Boer en Zorg is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgondernemers in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.
Zij hebben hun krachten gebundeld om samen sterker te staan in de zorgsector.
De coöperatie ondersteunt de bij haar aangesloten zorgondernemers, zodat zij goede en veilige zorg kunnen bieden aan hun deelnemers op hun unieke locaties. 

De coöperatie bestaat uit een vereniging en een bedrijf. De vereniging zijn de meer dan 150 aangesloten zorgondernemers. Het bedrijf is het bureau in Wageningen, waar ongeveer 20 medewerkers de diensten leveren voor de aangesloten leden.
De belangrijkste diensten die de coöperatie voor haar leden verzorgt zijn:

  • Afsluiten van zorgcontracten met opdrachtgevers als gemeenten en zorgkantoren voor Jeugdwet, Wmo en Wlz;
  • Verantwoording van de zorgcontracten naar gemeenten en zorgkantoren;
  • Verzorgen van de betalingen voor geleverde zorg;
  • ICT-ondersteuning bij zorgadministratie en declaraties;
  • Belangenbehartiging voor de leden naar opdrachtgevers;
  • Uitwisseling van kennis en ervaring en geven van informatie en advies;
  • Cursusaanbod toegespitst op de kleinschalige zorg;
  • Ondersteunen bij kwaliteitszorg;
  • Stimuleren van innovatie.

De coöperatie is in 2010 opgericht door zorgboeren. Inmiddels is de dienstverlening verbreed naar andere zorgondernemers die werken volgens de waarden van de coöperatie. Die gemeenschappelijke waarden zijn:

Samen sterk

Door als zorgondernemers samen te werken in onze regio zijn we sterker. We kunnen samen onze kwaliteiten over het voetlicht brengen. En door gezamenlijk onze bedrijfsvoering te stroomlijnen houden we meer tijd over voor de zorg aan onze deelnemers.

Zorg op maat

Onze deelnemers krijgen ondersteuning op een kleinschalige zorglocatie.
De ondersteuning wordt afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de deelnemer. Hij of zij wordt gestimuleerd om actief deel te nemen aan het leven en werk op de locatie.

Bijzondere zorg van hoge kwaliteit

Onze financiers kunnen rekenen op de beste kwaliteit zorg voor de deelnemers.
Alle leden moeten beschikken over een erkend kwaliteitskeurmerk om zorg via de coöperatie te mogen leveren. Maar nog veel belangrijker is dat we iedere dag leren hoe het beter kan en verbeteringen doorvoeren. De coöperatie ondersteunt met trainingen, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en dossiercontroles. 

Verrijking van het (zorg)landschap

Onze leden zorgen voor veelsoortige zorg. Door ondersteuning op de groene locaties, houden we het groene landschap in stand en bieden we een welkome afwisseling op reguliere zorg. Ondersteuning bieden we ook op steeds meer andere kleinschalige locaties in dorps- of stadskernen, niet groen, maar wel met dezelfde kernwaarden.