De zorg

De zorgondernemers die zijn aangesloten bij CBZ bieden verschillende vormen van zorg voor deelnemers van alle leeftijden. Samen bieden de leden van CBZ een breed palet aan zorg en ondersteuning, zoals dagbesteding, individuele begeleiding, logeren/kortdurend verblijf en wonen. 

De kleinschaligheid van de zorgondernemingen draagt eraan bij dat deelnemers zich gekend weten, dat er veel ruimte is voor écht ontmoeten en zien wat écht van betekenis is voor een deelnemer. De zorgondernemers zijn geworteld in de lokale samenleving en goed in staat om lokale hulpbronnen in te schakelen ten behoeve van een deelnemer. Deelnemers helpen zoveel mogelijk mee met de werkzaamheden op de locatie en horen erbij. 

Met de tool ‘Vind zorg’ op onze website kunt u zien welke zorg bij u in de buurt wordt geboden door onze leden.