De coöperatieheeft een compleet zorgaanbod

brengt mensen in beweging

staat in voor kwaliteit

De zorg

De zorg

De zorgondernemers die zijn aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg bieden verschillende vormen van zorg voor verschillende deelnemer. Dit kan zijn dagbesteding, maar ook individuele begeleiding, logeren/kortdurend verblijf, wonen of andere vormen van ondersteuning.

Sommige ondernemers hebben zich gespecialiseerd in ondersteuning van deelnemers van een bepaalde leeftijd met een bepaalde problematiek. Anderen bedienen een bredere groep deelnemers. Samen bieden de leden van de coöperatie een breed palet aan ondersteuning

De kleinschaligheid van de zorgondernemingen draagt eraan bij dat deelnemers zich gekend weten, dat er veel ruimte is voor écht ontmoeten en zien wat écht van betekenis is voor een deelnemer. De zorgondernemers zijn geworteld in de lokale samenleving en goed in staat om lokale hulpbronnen in te schakelen ten behoeve van een deelnemer. Deelnemers helpen zoveel mogelijk mee met de werkzaamheden op de locatie en horen erbij. 

Met de tool ‘Vind zorg’ op onze website kunt u zien welke zorg bij u in de buurt wordt geboden door onze leden.