De coöperatie
heeft een compleet zorgaanbod

brengt mensen in beweging

staat in voor kwaliteit
Financiering

Financiering

De zorg die onze leden bieden wordt grotendeels gefinancierd uit drie regelingen: de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

De Jeugdwet en de Wmo worden uitgevoerd door gemeenten. Zij kopen deze zorg zelf in of doen dit in een regionaal samenwerkingsverband. De taak om te bepalen wie in aanmerking komt voor welke zorg uit de Jeugdwet of Wmo is meestal belegd bij centra voor jeugd en gezin, Wmo-loketten of sociale wijkteams. 

De Wlz wordt uitgevoerd door de rijksoverheid. Zij heeft de inkoop van Wlz-zorg belegd bij de regionale zorgkantoren. Het bepalen wie in aanmerking komt voor Wlz-zorg is belegd bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg.

De coöperatie sluit contracten af met gemeenten én met zorgkantoren zodat de leden alle gewenste vormen van zorg kunnen bieden.