De coöperatie

werkt voor en door ledenis actief in Flevoland Utrecht Gelderland en Overijsselheeft deskundige medewerkers
Medewerkers

Medewerkers

Het bedrijfsbureau van Coöperatie Boer en Zorg bestaat uit vijf teams die elk een deel van de dienstverlening voor de leden voor hun rekening nemen. Dit zijn: cliëntenadministratie, financiën, kwaliteitszorg, regiocoördinatie en bedrijfsbureau, én management. Hieronder ziet u wie welke functie vervult en hoe u ons kunt bereiken. 


Inge de Vries
Directeur-bestuurder
  i.devries@boerenzorg.nl

  06 13 32 91 51 

Bas Verhagen
Manager zorg Wlz en
Regiocoördinator
  b.verhagen@boerenzorg.nl
  06 11 80 75 67

Gertjan van Dam
Manager zorg Wmo/Jeugdwet en
Regiocoördinator
  g.vandam@boerenzorg.nl
  06 31 96 84 51

Els van Dam
Regiocoördinator
  e.vandam@boerenzorg.nl
  06 46 03 34 06

Toon Geurts
Regiocoördinator
  t.geurts@boerenzorg.nl
  06 11 08 51 03

Auke Vos
Regiocoördinator
  a.vos@boerenzorg.nl
  06 53 24 22 61

Kim Elverding
Medewerker bedrijfsbureau
  k.elverding@boerenzorg.nl
  0317 479740

Mirjam Verburg
Medewerker bedrijfsbureau
  m.verburg@boerenzorg.nl
  0317 479740

Inga Tobe
Medewerker cliëntenadministratie
  i.tobe@boerenzorg.nl
  0317 479740 

Laurence Bouwman
Medewerker cliëntenadministratie
  l.bouwman@boerenzorg.nl
  0317 479740 

Godelieve Bredenbeek
Medewerker cliëntenadministratie
  g.bredenbeek@boerenzorg.nl
  0317 479740 

Linda Steegmann
Medewerker cliëntenadministratie
  l.steegmann@boerenzorg.nl
  0317 479740 

Mary van Pommeren
Medewerker cliëntenadministratie
  m.vanpommeren@boerenzorg.nl
  0317 479740 

Natasja van den Brink
Medewerker cliëntenadministratie
  n.vandenbrink@boerenzorg.nl
  0317 479740 

Theo Brouwer
Medewerker cliëntenadministratie
  t.brouwer@boerenzorg.nl
  0317 479740 

Josine van de Weerd
Medewerker cliëntenadministratie
  j.vandeweerd@boerenzorg.nl
  0317 479740 

Rianne Jacobs
Kwaliteitsadviseur 
  r.jacobs@boerenzorg.nl
  06 11 67 74 65

Jannette Folkertsma
Kwaliteitsmedewerker
  j.folkertsma@boerenzorg.nl
  0317 479740 

Jeroen Startman
Coördinator financiën
  financieel@boerenzorg.nl
  0317 479740 

Else van Duin
Administrateur
  financieel@boerenzorg.nl
  0317 479740 

Gerard Threels
Coördinator financiën
  financieel@boerenzorg.nl

  0317 479740 


Vacatures

Controller
  info@boerenzorg.nl
  0317 479740