De coöperatie

 

 

 

biedt trainingen

 

 

 

 

biedt intervisie

 

 

 

 

biedt kennisdeling

 

 

 .   
 .   

.

 

 

 

.

 

 


 

Cursusaanbod vanuit coöperatie

 

Cursusaanbod vanuit coöperatie

 

 

Klik hieronder op de verschillende cursussen voor meer informatie.

Deze training is gericht op een goede samenwerking in de driehoek cliënt-familie-begeleider. De visie op Samenwerken in de Driehoek staat centraal want in een goede driehoek komt ieder tot zijn recht.

 

Deze training is een verdiepend vervolg op de training 'Methodisch werken'.

 

Voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld is een kleinschalige zorglocatie een prettige omgeving om te verblijven. Kennis hebben van deze doelgroep draagt hier in belangrijke mate aan bij.

 

De training bedrijfshulpverlening is een van de verplichte onderdelen in de risico-inventarisatie en evaluatiecyclus. De training bestaat uit een vooraf zelf te volgen e-learning van een dagdeel en een praktijk dagdeel.
 

 Leer in 3 dagdelen hoe je heel praktijkgericht
methodisch kunt werken en hoe je dat vast kunt
leggen in het zorgdossier van deelnemers.
Alleen voor leden. Inschrijven kan via het ledenportaal.
 

 

Hoe ga je om met agressief gedrag tijdens je werk?
Hoe voel je je weerbaar op de werkvloer? Hoe werk je
veilig en wat heb je daarvoor nodig? 
Met deze training zijn 3,0 SKJ-punten te behalen.
 

Met de methodiek van het sociaal competentiemodel (SCM) help je cliënten of deelnemers die vaardigheden aan te leren die zij nog missen. Hierbij bekrachtig je positief gedrag, negeer je negatief gedrag en je reikt een alternatief aan voor dat negatieve gedrag.

 

Methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren.

 

Praktische workshop, gericht op Dagbesteding en Wonen in zorgboerderijen.

In twee dagdelen leer je om op verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen. Na het volgen van
deze training bent u in theorie bevoegd om
medicatie aan te reiken en om verschillende
typen medicatie toe te dienen. 

 

Deze basistraining biedt concrete tips
en handvatten waarmee u uw vaardigheden
in het omgaan met en begeleiden
van kinderen en hun emoties verder ontwikkelt.

 

Motiverende gespreksvoering is een persoonsgerichte manier om het veel voorkomende probleem van ambivalentie tegen verandering aan te pakken en op te lossen.

Incompany training
Rapporteren is een belangrijk onderdeel van methodisch werken, waarmee u laat zien op welke wijze u de afgesproken zorg aan deelnemers biedt. Tijdens deze interactieve workshop leren uw teamleden de zin en onzin van rapporteren en maakt u werkafspraken
over het rapporteren. 

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat iedere organisatie en zelfstandige professional die werkt met ouderen en/of kinderen, een meldcode moet hebben en het gebruik ervan moet bevorderen. In de training ‘Werken met de meldcode’,  zullen er o.a. tips en trucs gegeven worden hoe u de meldcode goed kunt protocolleren.

Incompany training
Een interactieve workshop over het doel van SMART doelen formuleren. U leert werken met een stappenplan en u krijgt tips. Tot slot doet u oefeningen om de kennis eigen te maken.