De coöperatie
biedt trainingen

biedt intervisie

biedt kennisdeling


Trainingsaanbod vanuit coöperatie

Trainingsaanbod vanuit coöperatie

Bent u bezig met uw herregistratie? Wij hebben de twee verplichte trainingen opgenomen in ons aanbod: de basisopleiding én de verdieping beroepscode, -ethiek en tuchtrecht.

Deze training is een verdiepend vervolg op de training 'Methodisch werken'

Voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld is een kleinschalige zorglocatie een prettige omgeving om te verblijven. Kennis hebben van deze doelgroep draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Voor (toekomstige) eigenaren die willen weten wat
het runnen van een zorgboerderij of kleinschalige zorgonderneming vraagt. Deze cursus is begin 2020 gestart. Een nieuwe ronde volgt. 

Leer in 3 avonden hoe je heel praktijkgericht
methodisch kunt werken en hoe je dat vast kunt
leggen in het zorgdossier van deelnemers.

Hoe ga je om met agressief gedrag tijdens je werk?
Hoe voel je je weerbaar op de werkvloer? Hoe werk je
veilig en wat heb je daarvoor nodig? 

In verband met de Coronacrisis wordt
deze training nu online gegeven.

Deze tweedaagse basistraining biedt concrete tips
en handvatten waarmee u uw vaardigheden
in het omgaan met en begeleiden
van kinderen en hun emoties verder ontwikkelt.

In twee dagdelen leer je om op verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen. Na het volgen van
deze training bent u in theorie bevoegd om
medicatie aan te reiken en om verschillende
typen medicatie toe te dienen. 

Rapporteren is een belangrijk onderdeel van methodisch werken, waarmee u laat zien op welke wijze u de afgesproken zorg aan deelnemers biedt. Tijdens deze interactieve workshop leren uw teamleden de zin en onzin van rapporteren en maakt u werkafspraken
over het rapporteren.