De coöperatie

 

 

 

biedt trainingen

 

 

 

 

biedt intervisie

 

 

 

 

biedt kennisdeling

 

 

 .   
 .   

.

 

 

 

.

 

 


 

Trainingsaanbod vanuit coöperatie

 

Trainingsaanbod vanuit coöperatie

 

Klik hieronder op de verschillende cursussen voor meer informatie.

Deze training is gericht op een goede samenwerking in de driehoek cliënt-familie-begeleider. De visie op Samenwerken in de Driehoek staat centraal want in een goede driehoek komt ieder tot zijn recht.

De cursus start op 4 oktober 2022.

Deze training is een verdiepend vervolg op de training 'Methodisch werken'.

De cursus start op 14 oktober 2022.

Voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld is een kleinschalige zorglocatie een prettige omgeving om te verblijven. Kennis hebben van deze doelgroep draagt hier in belangrijke mate aan bij.

De cursus start op 12 september 2022.

De training bedrijfshulpverlening is een van de verplichte onderdelen in de risico-inventarisatie en evaluatiecyclus. De training bestaat uit een vooraf zelf te volgen e-learning van een dagdeel en een praktijk dagdeel.
De cursus start op 1 november 2022.

 Leer in 3 dagdelen hoe je heel praktijkgericht
methodisch kunt werken en hoe je dat vast kunt
leggen in het zorgdossier van deelnemers.
Alleen voor leden. Inschrijven kan via het ledenportaal.
De cursus start op 9 november 2022. 

 

Hoe ga je om met agressief gedrag tijdens je werk?
Hoe voel je je weerbaar op de werkvloer? Hoe werk je
veilig en wat heb je daarvoor nodig? 
Met deze training zijn 3,0 SKJ-punten te behalen.
De cursus start op 11 oktober 2022.

Met de methodiek van het sociaal competentiemodel (SCM) help je cliënten of deelnemers die vaardigheden aan te leren die zij nog missen. Hierbij bekrachtig je positief gedrag, negeer je negatief gedrag en je reikt een alternatief aan voor dat negatieve gedrag.

De cursus start op 21 november 2022.

 

Vlaggensysteem

Methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren.

Deze training wordt mogelijk in de winter 2022/2023 georganiseerd. Heeft u interesse in deze cursus? Stuur een mail naar cursus@boerenzorg.nl.

In twee dagdelen leer je om op verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen. Na het volgen van
deze training bent u in theorie bevoegd om
medicatie aan te reiken en om verschillende
typen medicatie toe te dienen. 

De cursus start op 22 november 2022.

Deze basistraining biedt concrete tips
en handvatten waarmee u uw vaardigheden
in het omgaan met en begeleiden
van kinderen en hun emoties verder ontwikkelt.

Heeft u interesse in deze cursus? Stuur een mail naar cursus@boerenzorg.nl.

Incompany training
Rapporteren is een belangrijk onderdeel van methodisch werken, waarmee u laat zien op welke wijze u de afgesproken zorg aan deelnemers biedt. Tijdens deze interactieve workshop leren uw teamleden de zin en onzin van rapporteren en maakt u werkafspraken
over het rapporteren.