De coöperatie

 

 

 

biedt trainingen

 

 

 

 

biedt intervisie

 

 

 

 

biedt kennisdeling

 

 

 .   
 .   

.

 

 

 

.

 

 


 

Cursusaanbod vanuit coöperatie

 

Cursusaanbod vanuit coöperatie

 

 

Klik hieronder op de verschillende cursussen voor meer informatie.

De training bedrijfshulpverlening is een van de verplichte onderdelen in de risico-inventarisatie en evaluatiecyclus. De training bestaat uit een vooraf zelf te volgen e-learning van een dagdeel en een praktijk dagdeel.
 

 Leer in 3 dagdelen hoe je heel praktijkgericht
methodisch kunt werken en hoe je dat vast kunt
leggen in het zorgdossier van deelnemers.
Alleen voor leden. Inschrijven kan via het ledenportaal.
 

 

Incompany training
Rapporteren is een belangrijk onderdeel van methodisch werken, waarmee u laat zien op welke wijze u de afgesproken zorg aan deelnemers biedt. Tijdens deze interactieve workshop leren uw teamleden de zin en onzin van rapporteren en maakt u werkafspraken
over het rapporteren. 

Praktische workshop, gericht op Dagbesteding en Wonen in zorgboerderijen.

In twee dagdelen leer je om op verantwoorde wijze medicatie toe te kunnen dienen. Na het volgen van
deze training bent u in theorie bevoegd om
medicatie aan te reiken en om verschillende
typen medicatie toe te dienen. 

 

Motiverende gespreksvoering is een persoonsgerichte manier om het veel voorkomende probleem van ambivalentie tegen verandering aan te pakken en op te lossen.

Incompany training
Een interactieve workshop over het doel van SMART doelen formuleren. U leert werken met een stappenplan en u krijgt tips. Tot slot doet u oefeningen om de kennis eigen te maken.