CBZ

 

 

 

werkt voor en door leden

 

 

 

 

 

is actief in Flevoland, Gelderland,
Overijssel en Utrecht

 

 

 

 

heeft deskundige medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze organisatie

Onze organisatie

 

Coöperatie Boer & Zorg bestaat uit een vereniging en een bedrijf. De vereniging wordt gevormd door de aangesloten zorgondernemers in Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Het bedrijf wordt gevormd door het bedrijfsbureau in Wageningen. Download hier onze flyer met een beknopte beschrijving van waar wij voor staan.

Regioteams

CBZ heeft vier regioteams. De regioteams bestaan uit een regiomanager, zorgconsulent en regio-ondersteuner. Het regioteam is aanspreekpunt voor alle zorg en ondersteuning (WLZ, GZ, GGZ) voor leden, gemeenten en zorgkantoren. Daarnaast is er een regio-overstijgend aanspreekpunt voor de woonzorg in de V&V-sector. Neem contact op met een van de regioteams >

 

November 2023: wijziging governance CBZ 

CBZ heeft nieuwe statuten. Dit is besloten in de (laatste) ALV van 23 november 2023. Dit betekent onder andere dat CBZ van een ALV (Algemene Ledenvergadering) naar een ledenraad is gegaan. De ledenraad is nu het hoogste orgaan van CBZ. Deze raad bestaat uit tenminste 16 personen, allen eigenaar van een zorglocatie. De Coöperatieraad verdwijnt. Het leden-bestuur wordt vervangen door een Raad van Bestuur. In de Raad van Bestuur zitten geen leden meer. 

Inge de Vries, directeur bestuurder: “Met deze stap heeft CBZ een slagvaardige en professionele organisatie neergezet. De volgende stap is het bemensen van de ledenraad. In januari 2024 worden verkiezingen gehouden. Eind januari wordt de ledenraad geïnstalleerd.” Met de nieuwe statuten gaat Coöperatie Boer & Zorg tevens over van B.A. (Beperkte aansprakelijkheid) naar U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid).

 

Organogram