Lidmaatschap

Als zorgboer wilt u zich het liefst richten op het verlenen van zorg aan uw deelnemers. Coöperatie Boer en Zorg maakt dat u uw focus hier volledig op kunt houden. Wat doet Coöperatie Boer en Zorg voor u?

Coöperatie Boer en Zorg

 • Behartigt uw belangen door met gemeenten in overleg te gaan
 • Wordt als vertegenwoordiger van meerdere zorgboeren gezien als volwaardige gesprekspartner
 • Helpt u bij het invoeren van nieuwe kwaliteitseisen
 • Monitort kwaliteit en zorgt voor verbetering
 • Past kwaliteitsbeleid aan op nieuwe wetgeving
 • Biedt informatie en advies via uw eigen regiocoördinator
 • Stimuleert innovatie

Voordelen lidmaatschap

 • Ontzorgen
 • Inkoopvoordeel
 • Goede contracten met gemeenten en zorgkantoren
 • Correcte financiële afwikkeling
 • Geen juridische rompslomp en missers
 • Onderling contact met collega-zorgboeren in uw regio
 • Uitwisseling van kennis en ervaring; u leert van elkaar
 • Deskundigheidsbevordering via opleiding en training tegen gereduceerd tarief

Lees hier meer over de soorten lidmaatschap.

Bent u ook een professionele zorgboer met passie voor uw bedrijf en heeft u interesse in het lidmaatschap? Bel met de coördinator in uw regio voor meer informatie of een kennismakingsbezoek.

Ans Herder en Vincent Doedens van Buurtboerderij Het Oosterbroek: ‘We kozen heel bewust voor het lidmaatschap van Coöperatie Boer en Zorg. De coöperatie heeft contracten met alle gemeenten en zorgkantoren voor alle zorgsoorten en je regelt samen de inkoop. Zo kunnen we onze deelnemers toch zorg in natura aanbieden; dat geeft onze deelnemers en ons minder rompslomp. Bovendien vergroten we zo ons gebied waaruit we deelnemers kunnen aannemen. Verder verzorgt de coöperatie keurmerk ondersteunende opleidingen. En de ondersteuning van de regiocoördinator ervaren wij als erg prettig. Bovendien ontmoet je zo collega zorgondernemers. U merkt het, we zijn van nature hele coöperatieve mensen.’