De coöperatie
heeft een compleet zorgaanbod

brengt mensen in beweging

staat in voor kwaliteitKwaliteit

Kwaliteit

De zorgondernemers die zijn aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg borgen hun kwaliteit aantoonbaar middels een kwaliteitskeurmerk.
 De Coöperatie schrijft geen specifiek keurmerk voor, maar geeft haar leden de ruimte om het keurmerk te kiezen dat het best past bij hun bedrijf.


Meten van tevredenheid

Meten van tevredenheid

Tevredenheid van leden en van deelnemers zijn een belangrijke graadmeter om te weten of we de juiste dingen op de juiste manier doen.

De zorgondernemer vraagt zijn deelnemers periodiek naar hun tevredenheid. Hiervoor staan hem verschillende instrumenten ter beschikking. De coöperatie kan hierover adviseren.

De coöperatie vraagt actief naar de tevredenheid en wensen van de bij hen aangesloten zorgondernemers. Dit gebeurt zowel tijdens de bedrijfsbezoeken die de regiocoördinatoren afleggen als tijdens de vele persoonlijke contacten die de medewerkers hebben met de leden. Eenmaal per drie jaar voert de coöperatie een onderzoek uit onder haar leden en andere stakeholders over tevredenheid, verwachtingen en wensen. Lees hier het ledentevredenheidsonderzoek voorjaar 2020.


Professionaliteit


De zorgondernemers die zorg leveren via de coöperatie zijn verplicht om te werken conform
de landelijke richtlijnen en standaarden. Voorbeelden hiervan zijn de Meldcode Huiselijk
geweld en kindermishandeling, het afwegingskader voor het verantwoord toedelen van werk
in de Jeugdzorg en de Veilige Principes in de Medicatieketen.Onvrede en Klachtenregeling


Onvrede en Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over de zorgaanbieder. Een klacht is dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij u behandelt.

Coöperatie Boer en Zorg vindt het belangrijk dat uw klacht snel en accuraat wordt opgepakt. Hiervoor hanteren we een laagdrempelige procedure.


Wat te doen bij onvrede?

Bent u ontevreden over hoe een zorgaanbieder die is aangesloten bij de coöperatie u behandelt? Er zijn meerdere mogelijkheden om uw onvrede of klacht kenbaar te maken en op te lossen. Welke mogelijkheden dit zijn leest u hier:

U bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid u gebruikt.

Klachten

Van belang is te vermelden dat wij klachten die worden gemeld registreren. Deze registratie publiceren wij in het jaarverslag. Daarbij worden alle gegevens volledig geanonimiseerd. Deze gegevens gebruiken we om te leren en waar nodig de zorg en de dienstverlening te verbeteren.


Keurmerk ISO


Het bureau van de Coöperatie Boer en Zorg heeft sinds december 2019 het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015.Verantwoording

De coöperatie verzorgt voor de bij haar aangesloten zorgondernemers de verantwoording over de geleverde zorg naar gemeenten en zorgkantoren.

De zorgondernemers die Zorg in Natura leveren aan cliënten met een VPT (Volledig Pakket Thuis) onderschrijven het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Deze zorgondernemers leveren jaarlijks met elkaar een Kwaliteitsrapport op. In het  Kwaliteitsrapport laten we zien hoe invulling is gegeven aan het Kwaliteitskader. We vertellen wat goed gaat, maar ook wat beter zou kunnen. 

Het kwaliteitsrapport over 2018 vindt u hier

Het kwaliteitsrapport over 2019 vindt u hier

De coöperatie verantwoordt haar werkzaamheden in een jaarverslag. Het jaarverslag van 2019 vindt u hier.