CBZ

 

 

 

heeft een compleet zorgaanbod

 

 

 

 

brengt mensen in beweging

 

 

 

 

staat in voor kwaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit

Kwaliteit

De zorgondernemers die zijn aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg borgen hun kwaliteit aantoonbaar middels een kwaliteitskeurmerk.
 De Coöperatie schrijft geen specifiek keurmerk voor, maar geeft haar leden de ruimte om het keurmerk te kiezen dat het best past bij hun bedrijf.

 

Meten van tevredenheid

Meten van tevredenheid

Tevredenheid van leden en van deelnemers zijn een belangrijke graadmeter om te weten of we de juiste dingen op de juiste manier doen.

De zorgondernemer vraagt zijn deelnemers periodiek naar hun tevredenheid. Hiervoor staan hem verschillende instrumenten ter beschikking. CBZ kan hierover adviseren.

CBZ vraagt actief naar de tevredenheid en wensen van de bij hen aangesloten zorgondernemers. Dit gebeurt zowel tijdens de bedrijfsbezoeken die de regiocoördinatoren afleggen als tijdens de vele persoonlijke contacten die de medewerkers hebben met de leden. Eenmaal per drie jaar voert de coöperatie een onderzoek uit onder haar leden en andere stakeholders over tevredenheid, verwachtingen en wensen. Lees hier het ledentevredenheidsonderzoek voorjaar 2020.

 

Professionaliteit

 

De zorgondernemers die zorg leveren via CBZ zijn verplicht om te werken conform
de landelijke richtlijnen en standaarden. Voorbeelden hiervan zijn de Meldcode Huiselijk
geweld en kindermishandeling, het afwegingskader voor het verantwoord toedelen van werk
in de Jeugdzorg en de Veilige Principes in de Medicatieketen.

 

Onafhankelijke ondersteuning

 

Wat doet een onafhankelijk cliëntondersteuner?
Een cliëntondersteuner helpt en denkt met u mee over zorg en ondersteuning: wat past bij u, welke keuzes kunt u maken? 
Zie de website van de Rijksoverheid over cliëntondersteuning

Voor wie?
U ontvangt zorg en/of begeleiding vanuit de Wlz of de Wmo en u heeft behoefte aan onafhankelijke ondersteuning.

Waar kunt u terecht?
Als u zorg ontvangt vanuit de Wlz kunt u op de website van uw zorgkantoor nadere informatie vinden en een telefoonnummer voor cliëntondersteuning. U kunt uw zorgkantoor hier vinden. 

U kunt ook zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang:
-    zie de website van MEE of bel 0900 – 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten. U kunt ook contact opnemen met MEE in uw buurt.
-    zie Adviespuntzorgbelang.nl of bel 0900 – 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.
 

 

Onvrede en Klachtenregeling

 

Onvrede en Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over een zorgaanbieder. Een klacht is dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe de zorgaanbieder of een medewerker van de zorgaanbieder u behandelt.

CBZ vindt het belangrijk dat uw klacht snel en accuraat wordt opgepakt. Hiervoor hanteren we een laagdrempelige procedure.

Wat te doen bij onvrede?
Bent u ontevreden over hoe een zorgaanbieder die is aangesloten bij CBZ u behandelt? Er zijn meerdere mogelijkheden om uw onvrede of klacht kenbaar te maken en op te lossen. Welke mogelijkheden dit zijn leest u hier:

U bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid u gebruikt.

De klachtenfunctionaris, tevens medewerkersvertrouwenspersoon bij CBZ is Irene Jansen, bereikbaar via telefoonnummer 06 29 49 53 22 of
 klachtenfunctionaris@boerenzorg.nl/vertrouwenspersoon@boerenzorg.nl

.

Klachten
Klachten die worden gemeld registreren wij. Deze registratie publiceren wij in het jaarverslag. Daarbij worden alle gegevens volledig geanonimiseerd. Deze gegevens gebruiken we om te leren en waar nodig de zorg en de dienstverlening te verbeteren.

 

Keurmerk ISO

 

Het bureau van CBZ heeft sinds december 2019 het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015.

 

Verantwoording

CBZ verzorgt voor de bij haar aangesloten zorgondernemers de verantwoording over de geleverde zorg naar gemeenten en zorgkantoren.

De zorgondernemers die Zorg in Natura leveren aan cliënten met een VPT (Volledig Pakket Thuis) werken volgens het voor de sector geldende Kwaliteitskader.

Deze zorgondernemers leveren jaarlijks met elkaar een Kwaliteitsrapport op. In het  Kwaliteitsrapport laten we zien hoe invulling is gegeven aan het Kwaliteitskader. We vertellen wat goed gaat, maar ook wat beter zou kunnen. 

CBZ verantwoordt haar werkzaamheden in een jaarverslag. Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een financiële verantwoording (de jaarrekening).

Hieronder vindt u: