Kwaliteit

Zorgboeren moeten hun kwaliteit aantoonbaar borgen. Alle zorgboerderijen werken met het keurmerk Landbouw en Zorg of met het keurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Dit kwaliteitskeurmerk kunt u onder meer via de coöperatie behalen. Meer informatie via de regiocoördinator.

Kwaliteitsrapport 2018.

In 2018 hebben 5 van de 146 leden hun zorgaanbod uitgebreid met Volledig Pakket thuis (VPT). Deze zorg wordt geleverd conform het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Eén van de onderdelen van het Kwaliteitskader is het beschikbaar stellen van het Kwaliteitsrapport over het voorgaande jaar aan stakeholders, toezichthouders, financiers en andere geïnteresseerden.

Lees hier het Kwaliteitsrapport 2018.

Deskundigheidsbevordering

Leren is leuk en nuttig.

De zorgboeren van de Coöperatie Boer en Zorg hebben deskundigheidsbevordering hoog op de agenda staan. De coöperatie heeft een interessant aanbod van trainingen en workshops, dat ook open staat voor niet-leden van de coöperatie. Het aanbod komt tot stand op basis van de behoefte van de zorgboeren en vanuit de eisen die uit de wetten – en regelgeving voortvloeien.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het toedienen van geneesmiddelen
  • Kennis psychiatrische ziektebeelden
  • Methodisch werken
  • De kleur van dementie

Het trainingsaanbod wordt regelmatig geactualiseerd. Klik hier voor het actuele trainingsaanbod.

Toelatingen

Coöperatie Boer en Zorg heeft van het:

  • ministerie van VWS een toelating:
    • als instelling persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 1.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi onder 17, 18, 19 en 21.
    •  voor instelling verblijf (Wonen) als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.
  • UWV een toelating voor re-integratie dienstverlening.

Maarten en André Broeks van zorgconcept PresZent: ‘We zoeken samenwerking op het gebied van kwaliteit. Boer en Zorg is voor ons interessant vanwege deskundigheidsbevordering, certificering en uitwisseling van kennis en ervaring.’