Kwaliteit

Zorgboeren moeten hun kwaliteit aantoonbaar borgen. Alle zorgboerderijen werken met het keurmerk Landbouw en Zorg of met het keurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Dit kwaliteitskeurmerk kunt u onder meer via de coöperatie behalen. Meer informatie via de regiocoördinator.

Deskundigheidsbevordering

Coöperatie Boer en Zorg toets de dossiers van de zorgboerderijen op individueel niveau op kwaliteit. Aan de hand van de bevindingen past de coöperatie de opleidingsagenda hierop aan. De behoefte van de zorgboeren en eisen die uit de wet voortvloeien, bepalen verder de agenda. De thema’s voor 2017 zijn:

  • Het toedienen van geneesmiddelen
  • Omgaan met middelengebruik
  • Kennis psychiatrische ziektebeelden
  • Methodisch werken

Tegen betaling kunnen leden gebruikmaken van dit aanbod aan trainingen. Niet leden betalen een meerprijs.

Toelatingen

Coöperatie Boer en Zorg heeft van het:

  • ministerie van VWS een toelating:
    • als instelling persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 1.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi onder 17, 18, 19 en 21.
    •  voor instelling verblijf (Wonen) als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.
  • UWV een toelating voor re-integratie dienstverlening.

Maarten en André Broeks van zorgconcept PresZent: ‘We zoeken samenwerking op het gebied van kwaliteit. Boer en Zorg is voor ons interessant vanwege deskundigheidsbevordering, certificering en uitwisseling van kennis en ervaring.’